Holbergskolen kåret som Årets Skolebyggeri 2019

2. okt 2019

Holbergskolen kåret som Årets Skolebyggeri 2019

Da det strategiske partnerskab TRUST startede op i 2016 var der en stor bekymring i branchen: ville den nye samarbejdsform skabe ringe projekter og æstetisk ensretning?

Nu er den nyrenoverede, bevaringsværdige Holbergskolen i Københavns NordVestkvarter kåret som det bedste skolebyggeri i 2019. Faktisk var hele 2 ud af de 5 nominerede læringsmiljøer, Holbergskolen og Lundehusskolen, udført i TRUST-regi dvs. i et tværfagligt samarbejde mellem Københavns Kommune, Enemærke & Petersen, Dominia, GHB Landskabsarkitekter, KANT, Norcunsult, Nøhr & Sigsgaard samt Rekommanderet.

Så fornem repræsentation til den fornemme pris er velsagtens svar i sig selv på bekymringerne: også i et strategisk partnerskab udføres en renovering med udgangspunkt i stedet og med respekt for eksisterende kvaliteter. Også her er børnenes trivsels- og læringsmiljø i fokus og også her involveres brugerne undervejs for at skabe lokalt forankrede projekter med størst mulig sammenhængskraft.

Vi glæder os sammen med vores samarbejdspartnere: bygherre, rådgivere, udførende, leverandører og brugere over prisen for Årets Skolebyggeri og de mange fine resultater, vi har opnået i partnerskabet.

Ny opgave: Ndr. Frihavngade

1. okt 2019

Ny opgave: Ndr. Frihavngade

Nordre Frihavnsgade er led i Københavns Kommunes ambitiøse Cykelstiprioriteringsplan 2017-2025, der understøtter et politisk ønske om at få flere til at cykle. Nordre Frihavnsgade indgår i denne plan. Grundet manglende plads lægges der dog ikke op til etablering af cykelsti. I stedet foreslås, at gaden anlægges som cykelgade.

Formålet med projektet er at skabe en velfungerende cykelgade som spiller sammen med at være en handelsgade. Samtidig med at trafiksikkerheden og fremkommeligheden skal forbedres, så både cyklister og fodgængere kommer til at føle sig trygge i gaden, skal der skabes bedre mulighed for ophold og byliv på gaden.

GHB har vundet den spændende opgave sammen med Sweco, der er totalrådgiver. Vi glæder os til at fortsætte det gode samarbejde fra bl.a. omlægningen af Vestergade i Indre By til cykelgade tidligere på året.

3 prækval: Albertslund, Frederiksberg og London

30. sep 2019

3 prækval: Albertslund, Frederiksberg og London

Vi kan glædeligvis se frem til fortsat godt samarbejde i tilbudsfasen vedr. 3 spændende opgaver:

Vi er sammen med ERIK og MOE udvalgt til at give tilbud på en helhedsplan for det ikoniske lav-tæt byggeri, Hyldespjældet i Albertslund.

På Frederiksberg skal vi i godt selskab med entasis og KNAS udarbejde tilbud på renovering og udvidelse af plejehjemmet Søster Sophies Minde.

Og endelig er vi sammen med Hall McKnight gået videre til 2. fase vedr. Smithfield Public Realm i London, hvor det historisk interessante og renoveringsparate område både skal nænsomt opdateres og kraftig fornyes.

Indvielse af Klimabyen i Middelfart

20. sep 2019

Indvielse af Klimabyen i Middelfart

Torsdag d. 19. september fejrede vi 5 års spændende og givende samarbejde om at klimasikre den vestlige del af Middelfart.

Klimabyen er Danmarks største og smukkeste demonstrationsprojekt for klimatilpasning med bedre byrum, flere grønne arealer, øget biodiversitet og kunst i det offentlige rum. Projektet har ikke blot udmærket sig ved at finde innovative og smukke løsninger på håndtering af regnvand, men også som et foregangseksempel, der viser, hvordan man kan arbejde sammen med erhvervsliv og borgere og hæve en i forvejen smuk bydel til noget helt unikt. En bydel, der forener funktion og æstetik, og som giver et konkret svar på, hvordan fremtidens klima kan håndteres i vores byer.

Tusind tak for samarbejdet til ADEPT, Orbicon, Middelfart Kommune, Middelfart Spildevand, Realdania, Lokale og Anlægsfonden, Plant et Træ, Per Aarsleff, alle øvrige aktører og ikke mindst borgerne i Middelfart, der i høj grad har været med til at realisere drømmene for Danmarks smukkeste klimatilpasning.

Drone-rundfart i Klimabyen