Indvielse af Klimabyen i Middelfart

20. sep 2019

Indvielse af Klimabyen i Middelfart

Torsdag d. 19. september fejrede vi 5 års spændende og givende samarbejde om at klimasikre den vestlige del af Middelfart.

Klimabyen er Danmarks største og smukkeste demonstrationsprojekt for klimatilpasning med bedre byrum, flere grønne arealer, øget biodiversitet og kunst i det offentlige rum. Projektet har ikke blot udmærket sig ved at finde innovative og smukke løsninger på håndtering af regnvand, men også som et foregangseksempel, der viser, hvordan man kan arbejde sammen med erhvervsliv og borgere og hæve en i forvejen smuk bydel til noget helt unikt. En bydel, der forener funktion og æstetik, og som giver et konkret svar på, hvordan fremtidens klima kan håndteres i vores byer.

Tusind tak for samarbejdet til ADEPT, Orbicon, Middelfart Kommune, Middelfart Spildevand, Realdania, Lokale og Anlægsfonden, Plant et Træ, Per Aarsleff, alle øvrige aktører og ikke mindst borgerne i Middelfart, der i høj grad har været med til at realisere drømmene for Danmarks smukkeste klimatilpasning.

Drone-rundfart i Klimabyen

Klimaløsning vinder over vandet

6. aug 2019

Klimaløsning vinder over vandet

Da Middelfart i sidste uge blev ramt af et voldsomt regnvejr, beviste Klimabyen sit værd: den innovative håndtering af regnvand forhindrede oversvømmelser og skader i ellers udsatte, lavtliggende kvarterer.

"Selvom vi stadig mangler enkelte etaper og anlægsarbejde på KlimaByen, så kan vi konstatere, at den første alvorlige test af området, ser ud til at være bestået..., forklarer projektleder for KlimaByen Pernille Svane"

-"Der er ingen tvivl om, at etableringen af løsninger, som KlimaByen kan gøre en stor forskel. Både for de enkelte husejere, som bliver mindre udsat, men også samfundsøkonomisk, fordi løsningen er væsentligt billigere end at udvide kloakkerne, og fordi vi i højere grad undgår de dyre følgeskader på infrastruktur og bygninger, som skybrud ofte fører med sig, forklarer konstitueret kommunaldirektør og Teknik- og Miljødirektør i Middelfart Kommune, Thorbjørn Sørensen"

Artikel: Trodsede monsterregn: Lavtliggende bydel reddet af klimaløsninger

Om blot et par måneder står Klimaby-projekterne færdige, og det er en ære og fornøjelse at have bidraget til dette langtidsholdbare værk. Klimabyen er Danmarks største sammenhængende klimatilpasningsprojekt og er blevet til i et tværfagligt samarbejde mellem ADEPT, Orbicon, Bascon, Middelfart Kommune, Middelfart Spildevand, GHB Landskabsarkitekter og borgerne i Middelfart.

Klar, parat, skolestart: 8 københavnske skoler kan byde børnene velkommen i sjovere omgivelser efter sommerferien

2. aug 2019

Klar, parat, skolestart: 8 københavnske skoler kan byde børnene velkommen i sjovere omgivelser efter sommerferien

Der er blevet lagt megen omhu og mange kræfter i at få lokaler og udearealer klar til skolestart på 8 københavnske skoler. På billedet ses Holbergskolen i Københavns NordVestkvarter, hvor både inde- og uderum er renoverede og opdaterede til nutidens krav og behov til læringsmiljøer.

Projektet er udført i TRUST-regi dvs. i det strategiske partnerskab med Københavns Kommune på skoleområdet i samarbejde med Enemærke&Petersen, Dominia, KANT, Norconsult og Nøhr&Sigsgaard.

Prækvalificeret til Harrestrup Å

4. jul 2019

Prækvalificeret til Harrestrup Å

Vi er sammen med Sweco bandt de 5 udvalgte teams, der skal give tilbud på Harrestrup Å i Vigerslevparken. Projektet omfatter naturgenopretning, skybrudshåndtering og klimatilpasning og består af opsamling af et omfattende materialegrundlag, en prioritering af eksisterende forslag, omverdensinddragelse og sidst, men naturligvis ikke mindst, anlæg af den endelige løsning.

En løsning, der kan løfte visionen om, at Vigerslevparken i fremtiden rummer løsninger for regnvandshåndtering, som er integreret i parklandskabet på en måde, der skaber rumlige kvaliteter, styrker egenarten og bylivet samt højner naturværdien i parken.