GHB valgt som totalrådgiver til Middelfart Marina

27. jun 2019

GHB valgt som totalrådgiver til Middelfart Marina

GHB skal sammen med ADEPT og MOE bidrage til udviklingen af Middelfarts ”blå” centrum med løsninger, der både har egenværdi og er med til at aktivere og forskønne Marinaen. Og som samtidig bidrager til sammenhængskraften i kommunen og understøtter landskabet og infrastrukturen i området.

Ambitionen er, at Middelfart Marina skal være et fyrtårn for rekreative aktiviteter og et eksempel på, hvordan en traditionel marina kan blive til et multifunktionelt og aktivt mødested, hvor aktivitetsmuligheder på både vand og land tiltrækker flere og nye brugere.

Land+ landskabsarkitekter udarbejdede i 2018 en masterplan, som projektforslaget således bliver en viderebearbejdning af. De rekreative områders funktion, disponering og udformning skal sammentænkes, så de fremstår som en fysisk sammenhængende helhed.

Middelfart Kommune ønsker, at der tilrettelægges og gennemføres en inddragelses- og idégenereringsproces, som involverer såvel eksisterende som potentielle nye brugere af marinaen. Processen skal munde ud i et projektforslag med en sammenhængende disponering af de rekreative områder, der medvirker til udmøntning af ”Vision for Middelfart Marina – den rekreative del, 2019”.

Udover bygherre og borgere kommer Lokale- og Anlægsfonden til at være aktive medspillere - de følger projektet tæt, og vi glæder os til et konstruktivt samarbejde hele vejen rundt.

Vundet opgave: plejeboliger i Jægersborghave

12. jun 2019

Vundet opgave: plejeboliger i Jægersborghave

GHB har i godt selskab med Dansk Boligbyg, ERIK arkitekter og Oluf Jørgensen vundet opgaven med at opføre Jægersborghave Nord - 72 nye plejeboliger med tilhørende udearealer i naturskønne omgivelser for Gentofte Kommune.

Udbygningen af Jægersborghave udgør en fordobling af kapaciteten på Jægersborghave. De nye boliger er disponeret i et eget bygningsvolumen, separat fra det nuværende byggeri, og forbundet med dette via forbindelse i kælder.

De nye plejeboliger opføres efter almenboligloven med de økonomiske rammer dette medfører i relation til bolig- og servicearealer.

Landskabet omkring Niels Bohr Bygningen

7. jun 2019

Landskabet omkring Niels Bohr Bygningen

Niels Bohr Bygningen bliver en del af Københavns Universitets naturvidenskabelige fakultet og bliver opført i universitetsparken mellem Nørrebro og Østerbro som en del af vidensbydelen "Nørre Campus".

Uderummene fungerer både som bygningsrelaterede udearealer med praktiske funktioner og som offentlige rum, der indskriver sig i bystrukturen og henvender sig til en bred skare af mennesker med mange forskellige ærinder. Her er det en af stedets 6 såkaldte regnhaver, der lige nu ligger som en lille grøn oase midt på en travl byggeplads, hvor mange dygtige fagligheder fortsat er i gang.

I samarbejde med Christensen og co., VLA og Rambøll.

Se projektet

Fra Byggeaffald til Ressource

30. apr 2019

Fra Byggeaffald til Ressource

GHB Landskabsarkitekter har i samarbejde med Teknologisk Institut, Malmos, Out of Office og Norrecco opnået medfinansiering fra Innovationsnetværket for bæredygtigt byggeri til at undersøge, hvordan vi får branchens store potentiale for ressourceudnyttelse bedre i spil.

Udover at demonstrere, hvordan nogle af de volumenmæssigt største affaldsstrømme fra byggebranchen kan opgraderes til højkvalitetsprodukter og recirkuleres i bygge- og anlægsprojekter, er formålet at skabe dialog i branchen, løfte vidensniveauet og forhåbentligt inspirere til at bryde med vanetænkningen.

Læs mere: Inno Byg