Jacob Fischer på klinketour i Sverige

11. apr 2019

Jacob Fischer på klinketour i Sverige

Hos GHB har vi brugt teglstenen i flere projekter, og vi glæder os meget over de mange egenskaber og kvaliteter som teglstenen indeholder.
Teglstenen har en unik plasticitet og modellerbarhed i terrænet, hvilket giver den en helt speciel taktilitet og ånd til området.

For at hylde disse egenskaber, taler GHB´s Jacob Fischer i disse dage ved et seminar i Sverige, hvor det blandt andet omhandler hvorledes man på utraditionel vis kan arbejde med, og benytte sig af teglstenens store potentiale.

Vi er altid glade for muligheden for at dele ud af vores erfaringer, og håber at vi fremover kan blive ved med at praktisere denne form for vidensdeling på tværs af professioner og landegrænser.

Strategisk udvikling af Faaborg

10. apr 2019

Strategisk udvikling af Faaborg

Hvor skal Faaborgs store udviklingsprojekter placeres? Hvordan forbindes den gamle bymidte og det omkringliggende landskab, og hvordan sikres by og havn mod stormflod?

Disse spørgsmål skal tre hold være med til at løse i en konkurrence om at skabe en udviklingsplan for Faaborg, som også gør byen mere attraktiv for borgere, turister og erhvervsliv. GHB er prækvalificeret i godt selskab med Kjellander Sjöberg, professor og arkitekt Mogens A. Morgen, Realise og Tyréns, mens samarbejdspartnerne i parallelkonkurrencen anføres af henholdsvis ADEPT og SLA.

Udviklingsplanen skal blandt andet skitsere, hvordan man kan udnytte Faaborgs tre udviklingsområder: Slagterigrunden, banegårdsområdet og kulturområdet. Derudover er klimasikring og etablering af nye forbindelser på tværs af kultur, by, havn og natur i fokus.

GHB og MOE skal renovere Rahbeks Allé

18. feb 2019

GHB og MOE skal renovere Rahbeks Allé

Den charmerende Rahbeks Allé på Frederiksberg skal renoveres: ny profilering, nye træer, nye parkeringsløsninger og ny belysning. Hvor det er muligt, skal etableres grønne forhaver.

GHB glæder sig sammen med MOE til at gå i gang med den spændende byrumsopgave, hvor det urbane, det grønne og det blå i form af klimatilpasning mødes og skal gå op i højere enhed. Vi vil arbejde hen imod løsninger, der forener praktiske nødvendigheder med ønsket om et grønnere kvarter, så rammerne for hverdagslivet i kvarteret får et kvalitativt løft.

Indvielse af områdesikringen af Slotspladsen

31. jan 2019

Indvielse af områdesikringen af Slotspladsen

Den nye områdesikring ved Christiansborg Slotsplads er nu officielt indviet. Med Slotspladsens historie som folkeligt mødested er der lagt vægt på at bevare pladsen som et åbent demokratisk rum. Christiansborg har fået en permanent områdesikring, og vi er stolte af at have været en del af tilblivelsen af dette nye vartegn i byen. Stor tak til alle vores samarbejdspartnere for tværfaglig "løften-i-flok".

Bygherre: Folketinget og Slots- og Kulturstyrelsen
Bygherrerådgiver: Munksgaard plus Andersen
Totalrådgiver: GHB Landskabsarkitekter
I samarbejde med: Sweco, ÅF Consult og professor Steen Høyer
Hovedentreprenør: CG Jensen
Leverandør ‒ granitmaterialer: Zurface
Leverandør – pullerter: GPP Perimeter Protection
Skybrudssikring: Hofor