Fra Byggeaffald til Ressource

30. apr 2019

Fra Byggeaffald til Ressource

GHB Landskabsarkitekter har i samarbejde med Teknologisk Institut, Malmos, Out of Office og Norrecco opnået medfinansiering fra Innovationsnetværket for bæredygtigt byggeri til at undersøge, hvordan vi får branchens store potentiale for ressourceudnyttelse bedre i spil.

Udover at demonstrere, hvordan nogle af de volumenmæssigt største affaldsstrømme fra byggebranchen kan opgraderes til højkvalitetsprodukter og recirkuleres i bygge- og anlægsprojekter, er formålet at skabe dialog i branchen, løfte vidensniveauet og forhåbentligt inspirere til at bryde med vanetænkningen.

Læs mere: Inno Byg

Jacob Fischer på klinketour i Sverige

11. apr 2019

Jacob Fischer på klinketour i Sverige

Hos GHB har vi brugt teglstenen i flere projekter, og vi glæder os meget over de mange egenskaber og kvaliteter som teglstenen indeholder.
Teglstenen har en unik plasticitet og modellerbarhed i terrænet, hvilket giver den en helt speciel taktilitet og ånd til området.

For at hylde disse egenskaber, taler GHB´s Jacob Fischer i disse dage ved et seminar i Sverige, hvor det blandt andet omhandler hvorledes man på utraditionel vis kan arbejde med, og benytte sig af teglstenens store potentiale.

Vi er altid glade for muligheden for at dele ud af vores erfaringer, og håber at vi fremover kan blive ved med at praktisere denne form for vidensdeling på tværs af professioner og landegrænser.

Strategisk udvikling af Faaborg

10. apr 2019

Strategisk udvikling af Faaborg

Hvor skal Faaborgs store udviklingsprojekter placeres? Hvordan forbindes den gamle bymidte og det omkringliggende landskab, og hvordan sikres by og havn mod stormflod?

Disse spørgsmål skal tre hold være med til at løse i en konkurrence om at skabe en udviklingsplan for Faaborg, som også gør byen mere attraktiv for borgere, turister og erhvervsliv. GHB er prækvalificeret i godt selskab med Kjellander Sjöberg, professor og arkitekt Mogens A. Morgen, Realise og Tyréns, mens samarbejdspartnerne i parallelkonkurrencen anføres af henholdsvis ADEPT og SLA.

Udviklingsplanen skal blandt andet skitsere, hvordan man kan udnytte Faaborgs tre udviklingsområder: Slagterigrunden, banegårdsområdet og kulturområdet. Derudover er klimasikring og etablering af nye forbindelser på tværs af kultur, by, havn og natur i fokus.

GHB og MOE skal renovere Rahbeks Allé

18. feb 2019

GHB og MOE skal renovere Rahbeks Allé

Den charmerende Rahbeks Allé på Frederiksberg skal renoveres: ny profilering, nye træer, nye parkeringsløsninger og ny belysning. Hvor det er muligt, skal etableres grønne forhaver.

GHB glæder sig sammen med MOE til at gå i gang med den spændende byrumsopgave, hvor det urbane, det grønne og det blå i form af klimatilpasning mødes og skal gå op i højere enhed. Vi vil arbejde hen imod løsninger, der forener praktiske nødvendigheder med ønsket om et grønnere kvarter, så rammerne for hverdagslivet i kvarteret får et kvalitativt løft.