GHB prækvalificeret af Søllerød Sociale Boligselskab

23. okt 2018

GHB prækvalificeret af Søllerød Sociale Boligselskab

Sammen med AI Arkitekter & Ingeniører skal GHB give tilbud på en kombineret renoverings- og nybyggeri-opgave for Søllerød Sociale Boligselskab ved Boligkontoret Danmark.

Buskehøj ligger i et boligområde nær motorvej og kollektiv trafik, kommunens største skole, børneinstitutioner, store grønne områder samt forskellige kulturinstitutioner, hvilket alt sammen er med til at gøre nærområdet attraktivt for tilflyttere og beboerne. Det kommende projekt skal være med til yderligere at kvalitetssikre bebyggelserne og de for velværen, fællesskabet og skønheden vigtige udearealer mellem husene.

GHB skal renovere Bellahøj Friluftsscene

21. sep 2018

GHB skal renovere Bellahøj Friluftsscene

I 2013 udarbejdede GHB i samarbejde med Lokaludvalget for Brønshøj-Husum en visionsplan for renovering af Bellahøj friluftsscene. Visionsplanen beskriver de fysiske ændringer og genopretningsarbejder, der er nødvendige for, at Bellahøj friluftsscene igen bliver en attraktion for lokalområdet og resten af byen samt kan bestå i fremtiden. Det glæder os, at vi netop har vundet opgaven med at udføre renoveringen, og dermed får lov til at føre visionerne ud i livet.

Opgraderingen af friluftsscenen indgår som del af en generel opgradering af området, hvor også Bellahøjhusene er en del af udviklingsplanen. GHB Landskabsarkitekter står for renovering af uderummene og således sikres kontinuitet i renoveringen af C. Th. Sørensens bevaringsværdige landskab.

Indvielse af taghave på Vesterbro Ny Skole

13. sep 2018

Indvielse af taghave på Vesterbro Ny Skole

Den nye taghave på Vesterbro Ny Skole blev indviet i mandags. Taghaven giver skolens elever og lærere et nyt grønt opholdsrum med plads til både læring og leg.

Hele herligheden blev etableret i skolernes sommerferie, så der var mindst muligt gene i forbindelse med anlægsarbejdet.

Projektet er udført af det strategiske partnerskab TRUST, som består af Byggeri København, Dominia, Enemærke og Petersen, KANT, Norconsult, Nøhr & Sigsgaard og GHB Landskabsarkitekter.

Nyt fra TRUST: "Årets forbillede 2018" og sensommerfest

12. sep 2018

Nyt fra TRUST: "Årets forbillede 2018" og sensommerfest

Det blev vores strategiske partnerskab, der vandt prisen som ”Årets forbillede” til Estate Medias årlige prisuddeling og konference for byggeri og byudvikling.

Det er en pris, som vi alle i partnerskabet er glade for – måske endda lidt stolte over –, da det er en fælles og intens indsats de seneste godt to år, der gør, at samarbejdet kan trække vinderstemmer. Og det er vores måde at samarbejde på – tillids- og interessebaseret, længerevarende, med commitment, på tværs af værdikæderne og med fortløbende fokus på og plads til udvikling –, der er et forbillede for resten af byggebranchen.

Kom og fejr pris, godt samarbejde og begyndende efterårsfarver med os, når der er sensommerfest på vores porteføljekontor TRUST d. 21. september kl. 15-18. Adressen er: Nørrebrogade 45C

Fotograf: Anders Hviid