Klimabyen Middelfart vinder DANVAS klimapris 2018

14. nov 2018

Klimabyen Middelfart vinder DANVAS klimapris 2018

Juryen lagde særligt vægt på anlægsprojekterne i Allékvarteret og i Skovkvarteret. Her håndteres regnvandet så vidt muligt lokalt på parcellerne, men ledes også videre til regnbede, og ender i Lillebælt. Alle veje i områderne er afkoblet fra fælleskloakken, så også regnvandet herfra håndteres lokalt – i render eller regnbede. I tilfældet af ekstremregn, der ikke kan rummes i en af de mange LAR-løsninger, er vejene udformet, så kørebanetracéet kan bruges til at aflede store mængder regn.

DANVA præmierer bl.a. på baggrund af løsningernes fremtidssikrede, bæredygtige og multifunktionelle aspekt. Men også Klimabyens omfang, vision og engagement var udslagsgivende i bedømmelsen: "Med en lang række eksempler på klimatilpasninger, byder projektet på masser af læring og inspiration til andre kommuner, der måske ikke endnu er kommet i gang" udtaler Lars Fischer, Informationschef i DANVA.

Se projektet

GHB og COWI vinder ny opgave i Helsingør

7. nov 2018

GHB og COWI vinder ny opgave i Helsingør

Hestemøllestræde er en vigtig forbindelse, der kobler kulturhavnen og Helsingørs historiske bykerne. Det er derfor vigtigt, at strædet kommer til at fremstå åbent, attraktivt og inviterende. Samtidig er der ifm. en opdatering af byrummet en række behov, der skal imødekommes som klimatilpasning og tilgængelighedshensyn.

Vi går til opgaven med respektfuld stillingtagen til de historiske omgivelser, så alle nye tiltag nænsomt kommer til at indgå i de eksisterende kvaliteter, der er med til at skabe kvarterets stemningsfyldte miljø.

Grøn byggemodning i Hvissinge Øst - 10 år senere

25. okt 2018

Grøn byggemodning i Hvissinge Øst - 10 år senere

I 2008 påbegyndte GHB Landskabsarkitekter i samarbejde med Glostrup Kommune arbejdet med at modne det naturskønne Hvissinge til kommende boligområde. Vi udarbejdede en helhedsplan for infrastruktur og grønne friarealer. I dag er beboerne for længst flyttet ind og kan nyde det to-delte landskab omkring et vådområde med skov mod nord, og et engområde mod syd, der i sin tid gjorde, at vi anlagde et grønt strøg i midten som et stort samlende område med udgangspunkt i stedets eksisterende forhold og kvaliteter. Design- og beplantningsstrategien spejler med sit delvist sirlige, delvist vilde udtryk henholdsvis de beboede områder og naturen og udtrykket kommer for alvor til sin ret her godt 10 år efter.

Se projektet

GHB prækvalificeret af Søllerød Sociale Boligselskab

23. okt 2018

GHB prækvalificeret af Søllerød Sociale Boligselskab

Sammen med AI Arkitekter & Ingeniører skal GHB give tilbud på en kombineret renoverings- og nybyggeri-opgave for Søllerød Sociale Boligselskab ved Boligkontoret Danmark.

Buskehøj ligger i et boligområde nær motorvej og kollektiv trafik, kommunens største skole, børneinstitutioner, store grønne områder samt forskellige kulturinstitutioner, hvilket alt sammen er med til at gøre nærområdet attraktivt for tilflyttere og beboerne. Det kommende projekt skal være med til yderligere at kvalitetssikre bebyggelserne og de for velværen, fællesskabet og skønheden vigtige udearealer mellem husene.