Boliger i Århusgadekvarteret

blå-grønne uderum

Århusgadekvarteret er Københavns nye havnekvarter. Kvarterets karakter bygger på områdets lange historie og stærke identitet – havnens historie og kvaliteterne ved den nære relation til vandet. Området rummer et særligt bymæssigt og kulturhistorisk miljø med bevaringsværdige bygninger, små stræder og en synlig fortælling om stedets fortid.

Opgaven består af projektering af alle friarealer i tilknytning til den nye karré med 97 ejerlejligheder. En fælles gård med private syd- og vestvendte haver samt sydvendte private haver som en kantzone mod Sandkaj. Karréen ligger øst for siloerne og henvender sig udad til 4 forskellige rumlige situationer i relation til de fire sider i karréen. En plads mod vest/siloerne, en lommepark mod nord, en promenade langs Redmolekanalen mod øst og en promenade langs Sandkaj mod syd.

Byggeriet forholder sig til områdets særlige egenart, der kendetegnes ved relativt lave karréer med en sammensat bygningsstruktur og mod Sandkaj etableres en kantzone med 4 meter dybe let hævede forhaver med en vægtet privat karakter, der er med til at skabe en højere grad af byliv langs kajen og promenaden.

På bygningernes tagflader etableres delvist tagterrasser eller grønne tagflader der bidrager til kvarterets grønne profil.

Bygherre
AP Pension og KPC
Sted
Nordhavnen i København
Udført
2013-2015
I samarbejde med
danielsen architecture, Grontmiij og KPC Entreprenører
Rådgivning inden for
Projektering i alle faser
Anlægssum
Kr. 1,4 mio
Designteam
Piret Kullamaa Damkjær
Boliger i ÅrhusgadekvarteretBoliger i ÅrhusgadekvarteretBoliger i ÅrhusgadekvarteretBoliger i Århusgadekvarteret