Algade

historien om kalken

1. præmie i indbudt projektkonkurrence

Hovedgaden i St. Heddinge får en ny identitet med en belægning, der strækker sig fra facade til facade og danner et sammenhængende gulv for gående, cyklister og bilister. Belægningen binder rummet sammen på tværs og giver gaden karakter af gågade - en gade på fodgængernes præmisser.

Granitbelægningen består af savede og stokhuggede/jetbrændte, oversøiske (kinesiske/indiske) granitbrosten i forskellige grålige nuancer, der giver et spændende og nuanceret farvespil i gadens gulv.

Op gennem belægningen bryder hvide monolitter. Monolitterne fortæller historien om den dyrebare undergrund af kalk, som kendetegner Stevns. Monolitterne varierer i størrelse og højde og ligger som lysende perler på en snor og skaber en tydelig visuel sammenhæng på langs af gaden. De skaber rum for leg og rum for ophold og markerer særlige steder i gadebilledet og i byen.

Monolitterne er forskellige og skal leve op til den funktion, der er behov for på det pågældende sted. Foran byens restauranter danner de gulv for udeservering, mens de andre steder bryder op gennem belægningen som en siddeplint, der adskiller kørebane og opholdsareal. Monolitterne skaber ved sine placeringer en slynget bevægelse for bilister ned gennem gaden og virker derved hastighedsdæmpende. De består af lys, italiensk granit.

En anden og mindre del af projektet er Jernbanegade. Her opdeles gaden i kørebane og fortov på mere traditionel vis. Fortov er i granit som i Algade, og asfalt danner flade for køreareal og parkeringspladser og giver gaden karakter af at være vej på bilernes præmisser.

Bygherre
Stevns Kommune
Sted
Store Heddinge
Udført
2012-2014
I samarbejde med
Moe og Brødsgaard
Designteam
Morten Weeke Borup, Henrik Dixen Dausell
AlgadeAlgadeAlgadeAlgade