Arriva Stationsanalyse og idekatalog

en sammenhængende rejse

Projektet omfatter en grundig analyse af 5 udvalgte stationer på strækningen Herning til Århus. De fem stationer er: Herning, Silkeborg, Skanderborg, Viby J og Århus H.

Analysen er suppleret med en brugerundersøgelse, hvor passagerer på både stationer og i tog har taget del i workshops. Passagererne har tilkendegivet, hvordan rejsen mellem bus og tog kan blive mere sammenhængende. Analysen danner grundlag for udviklingen af et idekatalog, hvori der præsenteres en lang række løsningsforslag til at opnå en mere sammenhængende rejse mellem bus og tog.

Idekataloget viser løsningsmodeller for de problemstillinger, der blev påpeget i analysen. Problemstillingerne er stedspecifikke, men er samtidig så generelle, at de vil kunne bruges på en lang række sammenlignelige stationer.
Der præsenteres løsningsmodeller i forskellige prisklasser: small, medium, large og x-large.

Idekataloget skal fungere som inspirationskilde til, hvordan man kan opnå en bedre og mere sammenhængende rejse mellem bus og tog.
Publikationen indeholder et samlet idekatalog og er udarbejdet som en del af projektet MIXTUR.

Bygherre
Arriva Tog
Udførelse
2012-13
Designteam
Jacob Fischer
Arriva Stationsanalyse og idekatalogArriva Stationsanalyse og idekatalogArriva Stationsanalyse og idekatalogArriva Stationsanalyse og idekatalogArriva Stationsanalyse og idekatalogArriva Stationsanalyse og idekatalog