Bagsværd Ny Skole

et bevægelses- og læringslandskab

Bagsværd Ny Skole er en 3-sporet skole, som skal rumme skoleelever i alle klassetrin. Udearealerne er udformet som en fortælling om det istidslandskab, der omgiver skolen, hvor små søer, øer og stier skaber mindre rum i det store landskab. Hvert rum har sin egen identitet, funktion og karakter, og tilsammen skaber de forskellige rum et særligt landskabsbillede; læringslandskabet.

Læringslandskabet
Uderummets funktion er at udfordre elevernes læring og leg og samtidig skabe trygge rammer for alle. Uderummet er opdelt i forskellige områder, som knytter sig til hver sin afdeling. Hver aldersgruppe har sit eget primære uderum, hvilket skaber tryghed, genkendelighed og ansvarsfølelse hos brugerne. I overgangszonerne mellem afdelingernes primære uderum er der placeret funktioner, der inviterer til samarbejde mellem de forskellige afdelinger.

*Sammenhæng mellem bygning og landskab *
Byggeriets måde at strukturere sig på spænder grunden ud og skaber en klar opdeling af uderummet. De to bygningsfløje ligger forskudt på grunden og bindes sammen på tværs af et centralt fællesområde, Torvet. Vest for hovedindgangen ligger funktioner, som henvender sig til hele skolen. Ved ankomsten fra vest anviser Torvet skolens hovedindgang og fungerer her som et udendørs samlingsrum. Mod øst danner Torvet en skolegård, der tager imod gående og cyklende. Vest for Torvet ligger skolens primære legearealer. Som øer, bakker og lavninger er forskellige funktioner opdelt af asfaltstier og giver plads til boldspil, leg og ophold.

Bygherre
Gladsaxe Kommune
Udført
2011-2015
I samarbejde med
Nøhr & Sigsgaard / Dominia
Ydelser
Skitsering, projektforslag, udbud til totalentreprise, fagtilsyn under udførelse, projektopfølgning og bygherrerådgivning i anlægsfasen
Areal
6.000 m2
Designteam
Torben Møbjerg
Bagsværd Ny SkoleBagsværd Ny SkoleBagsværd Ny SkoleBagsværd Ny Skole