Baldersgade-karéen

et grønt og funktionelt gårdrum

Sammenlægning af gårde i boligkarré med fokus på begrønning og sammenhængskraft.

Det aflange og sammensatte gårdrum er bundet visuelt sammen af et karakteristisk klinkebånd, der løber parallelt med facaden og er med til at skabe sammenhængskraft i de tidligere opdelte gårdrum. Grønne lommer og små hyggelige nicher er etableret undervejs.

Gården har fået et intensivt grønt løft. Slyngplanter, der klatrer op ad mure og hegn er endnu et gennemgående træk i det nye uderum.

I gårdens midterste del er en større opholdsplads etableret til fælles samvær mellem naboer og leg: her er gyngestativ og et mindre område til boldspil.
Langs facaderne er også skabt plads til ophold og begrænset småbørnsleg i tæt kontakt til opgangsdøre.

De nødvendige affaldsstationer er strategisk placeret i forhold til de to porte, der fungerer som adgange for renovationsselskabet. Affaldsstationerne skærmes af et containerskjul, der prydes af espalier med slyngplanter - her håndteres al sortering, så det ikke skæmmer andre steder i gården.

Bygherre
Kuben Management for Københavns Kommune
Sted
Nørrebro, København
Udført
2014-18
Designteam
Morten Weeke Borup, Marianne Rimer, Niels-Christian Mariager Pedersen
Baldersgade-karéenBaldersgade-karéenBaldersgade-karéenBaldersgade-karéenBaldersgade-karéenBaldersgade-karéenBaldersgade-karéenBaldersgade-karéen