Boligområdet Baunebakken

LAR mellem husene - når det nødvendige skaber merværdi

Stier, grønne arealer og legepladser gentænkes for at optimere håndtering af regnvand i bebyggelsen Baunebakken. Ved etablering af LAR-løsninger som faskiner, lavninger, grøfter og bede skabes samtidig et mere varieret, klimasikret og rekreativt boligområde.

Fire tiltag løfter opgaven:

  1. Grøfter til håndtering af regnvand etableres langs et parkeringsareal og tilsås med vildgræs, der bidrager med blomstring, biodiversitet og karakter.

  2. Regnbede, der infiltrerer regnvandet og beskytter bygningerne ved at forhindre blivende vand ved fundamentet, etableres langs stinettet mellem husene. Der er tale om staudebede med forskelligt farvetema, hvilket tilfører identitet og er med til at skabe læ, rum og rammer om mindre opholdssteder.

  3. Bassin med åbent vandspejl til forsinkelse af regnvandet. Bunden tilplantes med planter, der kan trives i vand. Det giver gadekæret karakter af en søbred med fokus på artsrigdom, blomstring og karakterskabelse. Desuden suppleres med stauder og enkelte grupper af træer, som danner mere fortættede steder til ophold.

  4. Legepladsen indrettes, så den med tilpassede legelementer, en grøn åben grøft og en ny sænket boldbane kan indgå som en af løsningerne i klimasikringen af området.

Artikel i danskVAND december 2014: LAR-løsning sikrer klimatilpasning og beskyttelse af Harrestrup Å
Læs mere

Bygherre
HOFOR
Sted
Hvidovre
Udført
2013-2015
I samarbejde med
Sweco
Ydelser
Projektforslag, hovedprojektering og fagtilsyn
Anlægssum
DKK 22 mio
Designteam
Morten Weeke Borup, Trine Dybdal Emmersen, Piret Kullamaa Damkjær, Marianne Rimer
Boligområdet BaunebakkenBoligområdet BaunebakkenBoligområdet BaunebakkenBoligområdet BaunebakkenBoligområdet BaunebakkenBoligområdet Baunebakken