BIOWATER Climapond

vandhåndtering, oplevelsesværdi og biodiversitet under et

"Små" løsninger på store problemer - understøttelse af bynær natur i arbejdet med klimatilpasning vækker vores iværksætterånd. "Biowater klima-dam" er en helhedsløsning, der integrerer vandhåndtering, sanseoplevelser og biodiversitet i ét samlet anlæg.

Projektet bygger videre på samarbejdet ”Fra Faskine til Gadekær,” hvor Amphi Consult, Teknologisk Institut, GHB Landskabsarkitekter, arkitekt Kalle Jørgensen og Aarhus Kommune udviklede det overordnede koncept for BIOWATER.

Inspirationen til projektet er fundet i det gamle gadekær, hvor vandhullets funktion blev kombineret med oplevelsesværdien for mennesker. Med BIOWATER er ambitionen at genskabe vandhullet i byen, og bruge dette til håndtering af de stigende regnmængder samtidig med, at der skabes et oplevelsesrum og et levested for dyr og planter.

Kernen i BIOWATER er et modulopbygget løsningskoncept, hvor det bedste fra standardiserede faskineløsninger og det unikke anlægsprojekt kombineres. Prisen holdes nede, vandkapaciteten og leveringssikkerhed er høj samtidig med, at der er mulighed for tilpasning, rådgivning og unikke løsninger.

Projektet er ikke blot aktualiseret af behovet for klimatilpasning i byen, men også af, at der bliver færre og færre naturarealer i det åbne landskab i Danmark. Dyre- og plantearters overlevelse er derfor i stigende grad afhængig af arternes evne til at overleve i byområder. Den bynære natur vil således i fremtiden blive stadig vigtigere for den nationale biodiversitet, særligt i lande med et stærkt industrialiseret og dominerende landbrug udenfor byerne. At bruge klimatilpasningsløsninger til både at håndtere regnvand og sikre biodiversitet i byen vil således ikke blot give bedre byer og en stærkere natur, men også skabe grundlag for eksport og grøn vækst.

BIOWATER er en del af Realdania-kampagnen "Klimaspring". Smith Innovation er fagligt sekretariat for kampagnen og har udgivet håndbogen "Flydende og fast" - om klimatilpasningsløsninger med merværdi.

Udviklings-partnere
Amphi Consult, Teknologisk Institut og Aarhus Kommune
Udvikling
2013-2017
Designteam
Tina Harrington, Torben Møbjerg
BIOWATER ClimapondBIOWATER ClimapondBIOWATER Climapond