Birk Masterplan

fremtidens bydel i Herning

Revision og bearbejdning af Masterplan for Birkområdet omfattende skitsering og fastlæggelse af overordnet landskabs- og bebyggelsesstruktur.

Den nye masterplans overordnede struktur for den østlige del af bydelen udgøres af en komposition af nord-sydgående felter med henholdsvis skov, bygninger eller græs. Skovbælternes bredde varierer fra 10 til 40 meter og deler området op i overskuelige enheder. Skovbælterne skaber læ, og da de ligger langs de åbne græsstrøg, “sigtestrøgene”, vil de på en markant måde fremhæve områdets gennemsigtighed og kontakten til det omgivende landskab.

I arealerne mellem byggefelterne indplantes skovvolumener, hvor nogle af træerne med tiden skal vige for etablering af parkering. Ud over skov, parkeringsarealer og adgangsveje til byggefelterne er der i mellemrummene pauser med åbne kig til det store landskab mod syd. Disse pauser overlades til åbne græsstrøg med klippet græs, græs til afgræsning eller højt enggræs. De tre arealtyper anvendes forskelligt, har forskellige udtryk og forskellige niveauer for pleje.

Bygherre
Herning Kommune
Udført
2011-2012
Birk MasterplanBirk Masterplan