Bispeengbuen

en urban søjleskov

Man kan se Bispeengbuen som en stiliseret skov, hvor de mange betonsøjler danner skovens stammer, og kørebanen danner skovens kroner.

Billedet tydeliggøres ved at forstærke udtrykket af skov med flere stammer af beton. Effekten er tæthed i skoven, og lyssætningen af kørebanens underside giver virkning af lysgennemfald i kronerne.

På strækningen fra Borups Allé til Nordre Fasanvej iscenesættes et bevægelseseksperimentarium, der indeholder mange forskellige muligheder for klatring. F.eks. er det muligt at komme fra den ene ende til den anden, uden at røre jorden – ”jorden er giftig”. Der vil være redskaber, der udfordrer på mange niveauer, og undervejs passerer man fitness, styrketræning, parkour, gynger osv.

Bevægelseslandskabet henvender sig til mange aldersgrupper og vil tiltrække folk fra et større regionalt område. Rammen for bevægelseslandskabet er alle de nye søjler, og det er på dem, at de nødvendige fittings monteres.

Bevægelseslandskabet brydes af fem mødesteder; et gør-det-selv autoværksted, et stort spejlbassin, en catwalk, en blomsterhave med lodrette bede og et folkekøkken, der skal drives af beboerne i området.

Bygherre
København og Frederiksberg Kommune
Udførsel
2009-2011
Ydelser
Analyse og programmering, skitseforslag, borgerinddragelse og præsentation for København og Frederiksberg Kommune med henblik på finansiering
BispeengbuenBispeengbuenBispeengbuen