Børnehuset Kufferten

en rejse gennem verdener

Børnehuset Kufferten er en integreret institution med vuggestue og børnehave. Her kan 169 børn i alderen 0-6 år fremover boltre sig på en legeplads fuld af rumlige og funktionelle muligheder. En legeplads, hvor man kan rejse rundt imellem forskellige verdener, besøge hinanden og gå på opdagelse.

KONCEPT
Et hav af øer spreder sig ud over legepladsen. Øerne udgør hver deres verden og tilbyder med forskellige materialer og funktioner en spraglet verden af muligheder. Mellem øerne flyder havet, så man kan rejse rundt og udforske verden i øjenhøjde.

FUNKTION
Der er øer til fart og krop, en Ø til at mødes, samles og optræde på, øer til stille fordybelse, øer til værkstedsarbejde og en Ø der bruges til dokumentation.

Legepladsens overordnede idé er at skabe mange forskellige rum, der kan understøtte leg, læring og oplevelser. Øerne udgør hver deres verden og tilbyder med forskellige materialer og funktioner en spraglet verden af muligheder.
Børnehuset Kufferten har en klar pædagogisk profil der tager udgangspunkt i en skabende, kreativ og dokumenterende tilgang til arbejdet med børn. Legepladsen skal i fremtiden indgå som en aktiv del af Børnehuset Kuffertens dagligdag og pædagogiske arbejde.

Den pædagogiske læreplan er opbygget om 6 temaer:
Personlige kompetencer
Fælleskab
Sprog
Krop & Bevægelse
Naturen & Naturfænomener
Kulturelle udtryksformer

Legepladsen tager udgangspunkt i de 6 temaer, så hvert tema har et område og en zone, hvor teamets aktiviteter og stemning understøttes. Det er hensigten, at det pædagogiske arbejde, der udføres i institutionen, skal have optimale rammer både udendørs og indendørs.

Det pædagogiske redskab ’Kufferten’, der har givet navn til børnehuset genfindes på legepladsen i form af en stor, vejrbestandig boks med hjul under. I boksen kan personalet have redskaber og værktøj til det pædagogiske arbejde, som legepladsen bruges til.

Bygherre
Frederiksberg Kommune
Sted
Frederiksberg
Udført
2013-2014
Børnehuset KuffertenBørnehuset KuffertenBørnehuset KuffertenBørnehuset Kufferten