Boliger i Valby

Bebyggelsen er udlagt som en U-formet boligkarré i henholdsvis fire, fem og seks etager med et fælles gårdrum i midten. Det er sidste nye fase i en markant udvidelse af boligtilbuddene i F.L. Smidths spændende gamle industriområde. Stuelejligheder har direkte adgang til egen terrasse på terræn og adgang ud i det fælles gårdareal på den let skrånende grund.

Boligbyggeriets højeste fløj er placeret mod nord i seks etager, og de to næste i fem og fire etager. Således er den U-formede bebyggelse udformet med den laveste bygning mod syd og den højeste mod nord. Formålet er at lukke mest muligt lys ind i gårdrummet, som gennem et trappeanlæg er i direkte forbindelse med den allerede etablerede parkerings- og opholdsplads ud mod Gl. Køge Landevej.

GHB Landskabsarkitekter forestår projektering og opfølgning på landskabsprojektet.

Bygherre
NCC PD for Danica Ejendomsselskab
Udført
2012-2013
I samarbejde med
danielsen architecture, Oluf Jørgensen og Dansk Boligbyg a/s
Designteam
Morten Weeke Borup
Boliger i ValbyBoliger i ValbyBoliger i Valby