Boliger i Valby

Pontoppidan Parken

Pontoppidan Parken er et boligprojekt i Valby, der er opført som en U-formet boligkarré med et fælles gårdrum i midten.

Husets højde varierer i henholdsvis 4, 5 og 6 etager for at nedbryde bygningen i skala i forhold til omgivelserne.

Stuelejligheder har direkte adgang til egen terrasse på terræn og adgang ud i det fælles gårdareal på den let skrånende grund.

Boligbyggeriets højeste fløj er placeret mod nord i seks etager, og de to næste i fem og fire etager. Således er den U-formede bebyggelse udformet med den laveste bygning mod syd og den højeste mod nord. Formålet er at lukke mest muligt lys ind i gårdrummet, som gennem et trappeanlæg er i direkte forbindelse med den allerede etablerede parkerings- og opholdsplads ud mod Gl. Køge Landevej.

GHB Landskabsarkitekter forestår projektering og opfølgning på landskabsprojektet.

Bygherre
NCC PD for Danica Ejendomsselskab
Sted
Valby
Udført
2012-2013
I samarbejde med
danielsen architecture, Oluf Jørgensen og Dansk Boligbyg a/s
Anlægssum, landskab
DKK 1 mio.
Designteam
Morten Weeke Borup
Boliger i ValbyBoliger i ValbyBoliger i Valby