Bording

fra handelsby til aktiv familieby

Bording anno 2014 kan helt overordnet beskrives som en by med lidt for mange tomme butikker i handelsgaden, masser af liv og foreningsaktiviteter i periferien og en stabil befolkningstilvækst. Ligesom mange andre mindre stationsbyer står Bording i en situation, hvor det traditionelle centrum langsomt forfalder, imens byens liv rykker ud i periferien, omkring idrætshal og skole. Hvordan igen skabe liv i centrum? Og hvordan sikre, at stationsbyen forbliver attraktiv at bo i?

Vores forslag tager afsæt i Bordings relationer – mellem mennesker og den frivillighedsånd og vilje, som kendetegner beboerne. Og mellem by og landskab. Landskabet danner baggrund for en genfortolkning af byens rum forstået på den måde, at læhegnene på markerne inspirerer til gaderummenes lige rækker af træer, og markstenene går igen som billede i en belægning, som danner et samlende ”tæppe” under hele bymidten. Herfra udgår tilsvarende belagte ruter til hallen og skolen ligesom ’byens bund’ rækker over jernbanen, som en del af tydeliggørelsen af overgangen både i forhold til sikkerhed og som en del af fortællingen om Bording. Helhedsgrebet er således en læsning af relationen til landskabet, hvor de nye forbindelser ud af byen er en væsentlig del af dette aktiv. Bordings stedsspecifikke kvaliteter fremhæves dermed som udgangspunkt for byens fremtidige udvikling.

Designteam
Morten Weeke Borup, Trine Bruhn
Bording Bording