Byudvikling ved Fasanvej Station

Vinder af 1. fase

I februar 2014 udskrev CBS og Frederiksberg Kommune i samarbejde med Metroselskabet og Realdania en tofaset konkurrence om en masterplan for CBS’ campusområde øst for Fasanvej metrostation. Formålet var at få skabt mulighed for en udvidelse af CBS’ arealer til undervisnings- og forskningsfaciliteter, administration mv. Desuden var det en væsentlig del af konkurrenceopgaven at arbejde med campusområdets relation til den omkringliggende by og den landskabelige udformning af campusområdet.

Samtidig havde konkurrencen til formål at frembringe koncepter for, hvordan fremtidens campusområder, der ligesom CBS er placeret i et tæt byområde, kan opnå endnu større interaktion med byen omkring.

To nye byrum
Med ønsket om at skabe byrum, der understreger de tre begreber diversity, distinctiveness og business in society skaber vi to nye byrum, der forbinder øst og vest – metro til metro: Aulaen er det grønne byrum til ophold og samling, mens Atriummet er det urbane aktivitetsrum.

Kantzonen, der omgiver campusområdet, iscenesættes som en mosaik af små og mindre nicher, der danner ramme om varierende aktiviteter - først og fremmest lokalt forankrede funktioner, som skaber mulighed for møde mellem campus og naboer. Her kommer hverdagslivet til udfoldelse.

De mange nye aktiviteter i kantzonen giver en mangfoldighed i oplevelser, funktioner, beplantninger, materialitet, belysninger, farver og dufte. Tilsammen skaber de en vifte af særlige oplevelser og stemninger, der bliver karakteristisk for stedet - distinctiveness. Deres individuelle forskelligheder skaber en mangfoldighed, diversity, der naturligt binder stedet sammen med Frederiksberg Bymidte og resten af byens fortællinger og byrum og som understreger campusmiljøets indskrivning i byen – business in society. De forskellige nichers karakteristiske beplantning, belysning og belægning understreger samtidig, at hver indgang til campus er helt særlig.

Bygherre
CBS og Frederiksberg Kommune
Sted
Frederiksberg
Konkurrence
2014
I samarbejde med
COBE, COBE Berlin og Grontmij
Areal
61.000 m2
Designteam
Jacob Fischer, Signe Lund
Byudvikling ved Fasanvej Station Byudvikling ved Fasanvej Station Byudvikling ved Fasanvej Station