Carlsberg

infrastruktur i et nyt bykvarter

Formålet med projektet var at løse de forventede trafikale udfordringer, der ville opstå i området i takt med, at Carlsberg-området blev udbygget. Projektet tilgodeser såvel kørende som cyklende og gående og bidrager til forskønnelse af de omkringliggende veje: Pile Allé/Valby Langgade, Vesterfælledvej og Vigerslev Allé.

Der er arbejdet med tre overordnede fokuspunkter:

-forbedring af trafiksikkerhed og tilgængelighed
-mindskelse af støj-gener
-forskønnelse ved etablering af ny beplantning

Vesterfælledvej skaber en spændende overgang mellem det eksisterende Vesterbro og den nye bydel på Carlsberg. Her er plantet nye træer, og for at skabe plads til træerne er der etableret parkering i parkeringslommer. Der er skabt mere sikkerhed på fortovsstrækninger ved at etablere gennemførte fortove ved sidevejene. For at dæmpe hastigheden for bilisterne er der etableret bump, og for at mindske de støjmæssige gener ved den øgede trafikmængde har vi benyttet støjreducerende asfalt.

For at skabe god fremkommelighed og forbedre sikkerheden er der etableret et nyt signalreguleret kryds ved Sønder Boulevard, som bl.a. skaber bedre forhold for den grønne cykelrute, der skal forbinde Vesterbro og Valby. Nord for det nye kryds er der skabt gode omstigningsforhold for buspassagererne ved, at der i begge sider af vejen er etableret nye busstoppesteder med bus-perroner.

Vigerslev Allé udvides med en ekstra vognbane på strækningen mellem Vesterfælledvej og Enghavevej.

Bygherre
Københavns Kommune
Udført
2011-2015
I samarbejde med
Grontmij
Designteam
Morten Weeke Borup, Henrik Dixen Dausell, Trine Dybdal Emmersen, Piret Kullamaa Damkjær, Tine Vogt, Niels-Christian Mariager Pedersen
CarlsbergCarlsbergCarlsbergCarlsbergCarlsbergCarlsberg