Carlsberg

trafiksikkerhed i det nye bykvarter

Formålet med projektet er at løse de forventede trafikale udfordringer, der vil opstå i området i takt med, at Carlsberg-området udbygges. Projektet skal tilgodese såvel kørende som cyklende og gående og bidrage til forskønnelse af de omkringliggende veje: Pile Allé/Valby Langgade, Vesterfælledvej og Vigerslev Allé.

Der arbejdes med tre overordnede fokuspunkter:

  • forbedring af trafiksikkerhed og tilgængelighed
  • mindskelse af støj-gener
  • forskønnelse ved etablering af ny beplantning

Vesterfælledvej skal skabe en spændende overgang mellem det eksisterende Vesterbro og den nye bydel på Carlsberg. Her plantes nye træer, og for at skabe plads til træerne etableres parkering i parkeringslommer. Der skabes også mere sikkerhed på fortovsstrækninger ved at etablere gennemførte fortove ved sidevejene. For at dæmpe hastigheden for bilisterne etableres bump, og for at mindske de støjmæssige gener ved den øgede trafikmængde benyttes støjreducerende asfalt.

For at skabe god fremkommelighed og forbedre sikkerheden etableres et nyt signalreguleret kryds ved Sønder Boulevard, som bl.a. skaber bedre forhold for den grønne cykelrute, der skal forbinde Vesterbro og Valby. Nord for det nye kryds skabes gode omstigningsforhold for buspassagererne ved, at der i begge sider af vejen etableres nye busstoppesteder med bus-perroner.

Vigerslev Allé udvides med en ekstra vognbane på strækningen mellem Vesterfælledvej og Enghavevej.

Bygherre
Københavns Kommune
Udført
2011-2015
I samarbejde med
Grontmij
Designteam
Morten Weeke Borup, Henrik Dixen Dausell, Trine Dybdal Emmersen, Piret Kullamaa Damkjær, Tine Vogt, Niels-Christian Mariager Pedersen
CarlsbergCarlsbergCarlsbergCarlsbergCarlsbergCarlsberg