Christiansborg Områdesikring

sikkerhed for folkestyret, tilgængelighed for folket

Folketinget ønsker at områdesikre Christiansborg, som rummer lokaler til brug for Folketinget, de politiske partier, Statsministeriet, Højesteret og Kongehuset. Samtidig er mange dele af Christiansborg Slot åbne for publikum.

Områdesikringen skal derfor balancere i feltet mellem tidssvarende beskyttelse af potentielt udsatte personer/instanser og offentlig tilgængelighed. Mellem implikationerne af at være rigets magtcentrum og samtidig fungere som folkets hus. Det er inden for dette spændingsfelt, GHB i tæt samarbejde med bygherre har udviklet et tidløst og demokratisk udtryk med udgangspunkt i den historiske arkitektur på Slotsholmen.

Fremtidens udgave af rigets vigtigste demonstrationsplads er formet som en visuelt rolig plads, hvor rytterstatuen af Frederik VII, der i 1849 opgav enevælden og underskrev Grundloven, kommer til sin ret. Gulvet udgør en let tilgængelig ensartet flade, hvor folket kan samles.

Granitkugler placeres i et cirkelslag om pladsen. De er hugget af lys nordisk granit - samme materiale, som anvendes på Christiansborgs facade. Den organiske kugleform går igen i området, blandt andet på slotstårnets otte guldkugler, og vil med en diameter på 113 centimeter fungere afspærrende. Perlerækken brydes tre steder af stålpullerter, så officielle køretøjer fortsat kan lukkes ind på pladsen. De primære sikringselementer er således en integreret del af såvel design som byrum.

Selve Slotspladsen får udskiftet sin brostensbelægning med tilsvarende lyse granitbrosten, der skaber en ensartet flade og giver sammenhæng med nabopladsen foran Thorvaldsens Museum. Det nuværende repos med tre trin foran slottet bibeholdes, men med granitfliser til erstatning for den tidligere sammensatte belægning med bl.a. betonfliser.

Også de historiske lamper bevares, men flyttes ind i en lige række langs med facaden. De i alt 10 træer på en trafikhelle og ved indkørslerne til Christiansborg fældes i det sammenhængende granitgulvs navn. Til gengæld genskabes tidligere tiders grønne linje langs vandet, når 12 nye træer plantes langs kanalen.

Bygherre
Folketinget og Slots- og Kulturstyrelsen
Udførelse
2013-2019
I samarbejde med
Sweco, ÅF Consult samt arkitekt og professor Steen Høyer
Rolle og ydelser
Totalrådgivning - projektledelse herunder økonomi- og tidsstyring, ideudvikling, projektering, myndighedsbehandling, EU-udbud i hovedentreprise, projektopfølgning og fagtilsyn
Designteam
Torben Møbjerg, Henrik Dixen Dausell, Signe Lund, Malene Brøndberg, Niels-Christian Mariager Pedersen
Christiansborg OmrådesikringChristiansborg Områdesikring