Codanhus forplads

en kirsebærlund på Vesterbro

En forplads har som sin væsentligste opgave at skabe en værdig ankomst - en platform, der i dette tilfælde kan samle højhus og nybyggeri og skabe en rumlighed, der forankrer højhusets særegne volumen i omgivelserne. Det har samtidig været intentionen at skabe et sted, der er rart at være, og et sted, der markerer porten til Frederiksberg.

Forpladsens arkitektur indeholder en modulfast orden, der fastholder pladsens elementer i et stringent system, som på en gang tegner en logik og klarhed, men også levner plads til poesi og afvigelser.

Alle elementer på forpladsen styres af modullinjerne med en løber til højhusets hovedindgang som eneste afvigelse. Løberen er sammen med en skulptur pladsens hovedelementer. Løberen forbinder hovedindgangen med fodgængerfeltet og opdeler forpladsen i to dele:

  • den nordlige del, som er udlagt til parkering
  • den sydlige del, der danner en egentlig plads

Den sydlige del af forpladsen er foruden skulpturen møbleret med en komposition af store granitplinte med forskellige overflader, der indbyder til uforpligtigende ophold. Plintene har vandret overkant og tegner en horisontal linje, der modsvares af løberen og terrænets svage fald. De nordligste plinte danner base for en vandkunst, idet vand pibler op af granitblokkene og løber ud på pladsen og danner en pyt.

Hele pladsen samles med højstammede, hvidblomstrende fuglekirsebær.

Bygherre
Codan
Sted
Frederiksberg
Udført
2005
Designteam
Torben Møbjerg, Jacob Fischer
Codanhus forpladsCodanhus forpladsCodanhus forpladsCodanhus forpladsCodanhus forplads