Cykeludfordringsbaner

aktivitet i delvist fredet anlæg

Projektet om Cykeludfordringsbanerne på Københavns Befæstning er en del af et større projekt, der skal gøre kendskabet til og brugen af Vestvolden større.

Overordnet set er formålet med banerne:
At understøtte Københavns Befæstning som en attraktion, der opleves bedst på cykel.
At formidle cyklens historiske rolle på befæstningen og formidle befæstningens historie som helhed.
At børn og voksne får en sjov og udfordrende cykeloplevelse langs befæstningen.

Vi har taget udgangspunkt i befæstningens materialer og arkitektur i udformningen af cykeludfordringsbanerne. Voldprofilet og befæstningens markante arkitektoniske elementer udgør i stiliseret form elementerne i de enkelte baner, hvor fire elementer er udpeget og forenklet: voldgraven, voldkronen, voldsiden og kaponieren.

Banerne ligger som perler på en snor og fungerer som enkeltbaner, men supplerer hinanden i den store sammenhæng. De fire cykeludfordringsbaner er udviklet, så de funktionelt og formgivningsmæssigt fremstår forskellige. Hermed opnås en mangfoldighed og variation i udfordringer og brug.

Se videoer af de færdige cykelbaner på youtube

Evalueringsrapport

Omtalt i Grønt Miljø 9/ november 2012: "Udfordringsbaner udført i slotsgrus"

Bygherre
Kræftens Bekæmpelse
Udført
2010-13
Rolle og ydelser
Totalrådgivning, projektering
I samarbejde med
Hausenberg
Areal
7.000 m2
Anlægssum
DKK 3 mio.
Designteam
Jacob Fischer, Marianne Rimer
CykeludfordringsbanerCykeludfordringsbanerCykeludfordringsbanerCykeludfordringsbanerCykeludfordringsbanerCykeludfordringsbanerCykeludfordringsbaner