Daginstitutionen Valby Idrætspark

udearealer i forbindelse med midlertidig institution

Københavns kommune står i øjeblikket med et akut pasningsbehov på daginstitutionsområdet. Det betyder, at et større antal børnegrupper skal placeres midlertidigt på en række lokationer i København. Daginstitutionen Valby Idrætspark er en af disse pavillonbyggerier og skal huse 6 vuggestuegrupper og 4 børnehavegrupper. Den integrerede institution skal fungere i ca. 3 år, indtil der kan tilbydes et permanent pasningstilbud.

Uderum i øjenhøjde
Daginstitutionen Valby Idrætspark ligger som en skærmende ryg om udearealerne og skaber et stort, samlet og overskueligt sydvendt legeareal. Udspændt i hjørnet, nær bygningen, er en hævet fælles træterrasse til ophold og samling, men også til den stille trygge lege for de helt små med bl.a. en integreret sandkasse. Området er primært tiltænkt vuggestuebørnene og kan aflukkes, når det ønskes. Her kan de små børn således færdes trygt, men stadig følge med og spejle sig i de større børns aktiviteter. Jo længere fra bygningen, des vildere bliver legen og jo mere plads er der til fysisk udfoldelse for børnehavebørnene. Legepladsen er indrettet med et netværk af forløb rundt omkring de mange legeøer og smutveje, der giver flere lege muligheder på den begrænsede plads. Forløbene ender i multipladsen med cykelbane og røde gummibakker, hvor der er plads til at samles og lave pædagogiske aktiviteter i større grupper.

Varierede grønne udearealer
Hele udearealet er opdelt i mindre områder, hvor buskplantninger og træer er med til at skabe små intime legerum. Her kan børnene være sammen i mindre grupper, mens der stadig er mulighed for, at det enkelte barn kan fordybe sig alene. Et større grønt område med trampoliner og balancebane danner overgangen mellem børnehave og vuggestue. Længst mod vest findes et større grønt område med legekrat og multihytte – her kan naturleg, samling og andre udendørsaktiviteter ske året rundt. Beplantningen er sammensat af forskellig hurtigtvoksende buskbeplantning og sølvpil for at sikre, at udearealerne fra start fremstår robuste og indbydende.

Bygherre
Københavns Kommune
Udført
2018 (februar - oktober)
I samarbejde med
Projektet er en del af det strategiske partnerskab TRUST
Rolle & ydelser
Skitsering, projektering, myndighedsprojekt og tilsyn
Udeareal
2272 m2
Designteam
Trine Refslund Sommer
Daginstitutionen Valby Idrætspark Daginstitutionen Valby Idrætspark Daginstitutionen Valby Idrætspark Daginstitutionen Valby Idrætspark