Dantes Plads v. Glyptoteket

plads til ophold, aktivitet og byliv

Tildelt Københavns Kommunes bygningspræmiering 2013

Dantes plads er en del af Metropolzone-projektet Vester Voldgade. Den markerer sig som en selvstændig plads med en markant belægning i kulbrændte gule klinker, der er med til at skabe en tættere forbindelse mellem pladsen og Glyptoteket overfor. Klinkearealet spænder ud i hele pladsens bredde og bevæger sig fra Vester Voldgade og ud til fortovet mod H.C. Andersens Boulevard.

De kulbrændte gule klinker er i en særlig lang smal type, der med det foreslåede lægningsmønster er med til at understrege lægge-retningerne. Selve kulbrændingen er væsentlig for, at den gule klinke opnår det nødvendige farvespil, som matcher den mere orange farve på Glyptotekets facade ligesom den mere dæmpede gulbrune facade på Nationalmuseets bliver tilgodeset.

Til møblering af pladsen er større og mindre, men præcise dele af pladsen hævet i bølgeformede figurer, der danner nogle skrånende flader i forskellige størrelser og vinkler. De to store centralt beliggende bølger danner mulighed for aktiviteter i midten af pladsen, som f.eks. amfiteater samtidig med, at de danner en grænse mod parkeringen. Derudover er deres højde med til at begrænse den visuelle dominans af bilerne på pladsen. Ud mod H.C. Andersens Boulevard danner langstrakte bede en grænse mellem de parkerede biler og fortovet. Disse bede tilplantes, ligesom de øvrige bede på pladsen, med stauder og løg, der tager motivet op fra arealet langs Rådhuset. Som beplantning i øvrigt, bibeholdes de eksisterende robinietræer i det omfang, de passer ind i den nye geometri og har en passende levetid tilbage. De suppleres med nye træer af samme art som i Vester Voldgade. Generelt tilstræbes det, at der tillades og inviteres til en fodgængerstrøm gennem pladsen i alle retninger på den store sammenhængende flade uden niveauspring, så pladsen i størst muligt omfang tages i brug.

Parkeringen på pladsen organiseres med et enkelt til- og frakørselsareal og P-båsene markeres med stålsøm, ligesom selve p-arealet afgrænses med pullerter i passende antal. Parkeringspladsen kan således, efter ønske, benyttes til andre formål og opfattes som en integreret del af den samlede plads.

Lyset på Dantes plads hænger sammen med den øvrige belysning på Vester Voldgade. Wireophængt belysning spændt ud over pladsen. De benyttede armaturer er som udgangspunkt de samme Icon-armaturer, som benyttes i store dele af København og i særdeleshed over promenaden på Vester Voldgade. Her benyttes tre forskellige varianter: en med spotlys, en med udadrettet diffust lys og en med almindelig reflektor. På denne måde skabes der et mere interessant og varieret lysrum på pladsen. Over parkeringsarealer og i siderne af rummet er der et mere jævnt lys, og ved udeservering og sceneareal er der lys med en større spoteffekt. Derudover er der indarbejdet et hvidt LED-markeringslys i gavlene på bølgerne, så de fremstår mere signifikante om aftenen og synliggør disse særlige bølgende flader på pladsen.

Publikation:
Artikel i Politiken d. 7-12-2012: Fine bølger i belægningen gør svær plads sjovere

Bygherre
Københavns Kommune
Anlægssum
DKK 4,5 mio
Udført
2011
I samarbejde med
COBE & Grontmij
Ydelser
Idé- og dispositionsforslag, projektforslag, hovedprojekt, udbud i hovedentreprise og tilsyn
Areal
3.500 m2
Kontaktperson hos bygherre
Projektleder Helle Wicklow, tlf. +45 51372025/helwic@tmf.kk.dk
Designteam
Morten Weeke Borup, Henrik Dixen Dausell, Trine Dybdal Emmersen, Marianne Rimer
Dantes Plads v. GlyptoteketDantes Plads v. GlyptoteketDantes Plads v. GlyptoteketDantes Plads v. GlyptoteketDantes Plads v. GlyptoteketDantes Plads v. GlyptoteketDantes Plads v. GlyptoteketDantes Plads v. Glyptoteket