Bibliotekshaven og Dansk Jødisk Museum

bevaring og fornyelse

Projektet er et eksempel på en af tegnestuens mange opgaver for Slots- og Ejendomsstyrelsen i historiske miljøer, hvor bygningerne ofte er fredede. Derfor skal der efterlades et indtryk af, at ”sådan har det altid set ud…”. Vi kalder dem de usynlige projekter. I dette tilfælde er det bygningens logistik, der ændres med sløjfning af en eksisterende indgang, etablering af en ny indgang samt etablering af handicapadgang. Ofte er der tale om almindelig oprydning, fordi der gennem tiderne er etableret forskellige tiltag uden skelen til bygningernes og omgivelsernes arkitektur. Naturen har det med at gro, og uden udviklingsplan kan det landskabelige udtryk komme ud af trit med oprindelige intentioner eller i konflikt med fremtidig brug.

Projektet er dels en renovering af forarealet til Det Kgl. Biblioteks gamle hovedindgang, dels etablering af et nyt indgangsparti til Dansk Jødisk Museum.

En stor samlende grusflade med ganglinjer af lys granit danner en rolig pause mellem Bibliotekshaven og den gamle biblioteksbygning. Ved indgangen til Dansk Jødisk Museum er der lagt en stor, skrånende granitplint med en komposition af granitmure og lyslinjer.

Forarealet til Det Kgl. Bibliotek er tegnet og projekteret af GHB Landskabsarkitekter, og indgangspartiet til Dansk Jødisk Museum er designet af Daniel Libeskind og projekteret af GHB Landskab.

Bygherre
Slots- og Ejendomsstyrelsen
Sted
København
Udført
2004
I samarbejde med
Daniel Libeskind
Designteam
Jacob Fischer
Bibliotekshaven og Dansk Jødisk MuseumBibliotekshaven og Dansk Jødisk MuseumBibliotekshaven og Dansk Jødisk MuseumBibliotekshaven og Dansk Jødisk Museum