Ejer Bavnehøj

landskabsbearbejdning i tilknytning til historisk pejlemærke

Med udgangspunkt i et visionsoplæg fra Ejer Bavnehøjs interessentgruppe samt en efterfølgende stedsanalyse har GHB arbejdet med destinationsudvikling for stedet og det nationale mindesmærke.

Ejer Bavnehøj er med sine 172,86 meter over havet erklæret Danmarks højeste punkt. Ejer Bavnehøj er et særligt sted i det midtjyske søhøjland. Mellem Horsens og Skanderborg knejser dette karakteristiske punkt i landskabet.

Ifølge myten er Ejer Bavnehøj tilhørsted for en heks, og somme tider er Ejer Bavnehøj en lysende bavn. En bavn, der egentlig betyder en brændestabel, er et bål tændt på et højtliggende sted, f.eks. på en bavnehøj, hvorfra det brændende bål kan ses vidt omkring. Man har helt tilbage fra vikingetiden brugt bavner til at kalde folk sammen f.eks. i forbindelse med fjendtligheder.

I dag er Ejer Bavnehøj et højdepunkt, et udsigtstårn, et vandringsmål, et samlingssted, et picnicmål. Et særligt sted med fine naturkvaliteter, historisk værdi og masser af potentiale. Et sted med uforløste muligheder, der skal foldes ud i overensstemmelse med omgivelserne.

Baseret på en grundig analyse af stedet har GHB Landskabsarkitekter foreslået udviklingsmuligheder mht. møblering, beplantning, belysning, nye opholdssteder og forbedrede ankomstmuligheder for dermed at skabe sammenhæng i området og styrke fortællingen om stedet.

Samarbejde og rådgivningsproces
Udviklingsmulighederne er i tæt samarbejde med Skanderborg Kommune, Realdania og interessentgruppen prioriteret og samlet til et konkurrenceprogram. 3 indbudte tegnestuer bød på opgaven og GHB Landskabsarkitekter fungerede som konkurrencesekretær, forfatter til dommerbetænkning og bygherrerådgiver under hele forløbet.

Bygherre
Skanderborg Kommune og Realdania
Konkurrence-program
2013-2014
Ydelser
Rådgiver og konkurrencesekretær: Landskabsanalyse, brugerinddragelse, program og skitseforslag
I samarbejde med
Interessentgruppen Ejer Bavnehøjs Venner
Areal
25.000 m²
Honorar
DKK 150.000
Designteam
Signe Lund, Jacob Fischer
Ejer BavnehøjEjer BavnehøjEjer Bavnehøj