En god omvej

et bevægelseslandskab

Projektet En god omvej handler om, hvordan fysiske rammer kan skabe bedre vilkår for et aktivt og sundt hverdagsliv. Fokus er mod bevægelse i det fri, hvor man bor og/eller færdes i det daglige. Parken er blevet et rekreativt bevægelseslandskab, der med urbane og landskabelige nedslag udfordrer en bred gruppe af brugere, på tværs af køn og alder, til fysisk udfoldelse og leg.

Rygraden i parken er en 400 meter lang grussti, som slynger sig rundt i parken. Dens funktion er at forbinde parken med omgivelserne og skabe sammenhæng mellem de forskellige aktivitetsmuligheder. Stien giver ligeledes mulighed for løbetræning på alle tider af døgnet, da den er oplyst. Langs stien ligger diverse nedslag som klatreskoven, springpytterne, styrkestativet, pulstrappen *og *balancespindet.

Baggrund
Realdania og Lokale- og Anlægsfonden inviterede i begyndelsen af 2010 alle landets kommuner til at deltage i et udviklingsforløb, der, med støtte fra de to parter, handlede om at udvikle og senere realisere nogle kreative, fysiske tiltag, som kunne invitere byens borgere til leg og bevægelse.

Odsherred Kommune var blandt de 9 udvalgte kommuner, som fik støtte til realisering af deres projekt, som er placeret i Sundhedscenter Odsherreds parklignende have i Nykøbing Sjælland.

Publikationer:
Artikel i Byplan Nyt 2/april 2013: Odsherreds gode omvej Link til artiklen

Bygherre
Odsherred Kommune
Sted
Nykøbing S
Udført
2011
Idé og koncept
Ekstrakt aps
Areal
6.400 m2
Anlægssum
Kr. 2,8 mio
Designteam
Jacob Fischer
En god omvejEn god omvejEn god omvejEn god omvejEn god omvej