Vi dyrker Faaborg

strategisk udviklingsplan for havn og by

Vinder af parallelkonkurrence

Hvor skal Faaborgs store udviklingsprojekter, herunder boligbebyggelse, placeres? Hvordan forbindes den gamle bymidte med de nye tiltag og det omkringliggende landskab, og hvordan sikres by og havn mod stormflod?

Fysisk, social, kulturel og økonomisk sammenhængskraft
Volumenstudier, infrastruktur, ny boligbebyggelse, udvikling af et bevaringsværdigt kulturmiljø og enestående landskab, tilgængelighed, mobilitet, klimatilpasning - disse spørgsmål har tre tværfaglige hold arbejdet med i et udviklingsforløb over 6 måneder. Den røde tråd har været fysisk, social, kulturel og økonomisk sammenhængskraft.

Udviklingsplanen giver et helhedsorienteret og realistisk bud på, hvordan Faaborg gøres endnu mere attraktiv for både borgere, turister og erhvervsliv og viser, hvordan byen bedst muligt udnytter sine potentialer til at skabe nyt liv og ny vækst.

Økonomisk bæredygtighed - etapedelt byudvikling
Projektet har stor fokus på økonomisk bæredygtighed, og vi har løbende foretaget kvalitetsikring af realiserbarheden af nye tiltag. Vores endelige forslag indeholder bl.a. en etapeopdelt byudviklingsplan. Ambitionen har været at skabe et robust grundlag for fremtidige investeringer i Faaborg.

Organisering og bemanding
GHB har været totalrådgiver med bl.a. Kjellander Sjöberg og Tyréns som underrådgivere. Medarbejdere fra GHB og Kjellander Sjöberg har været gennemgående i hele forløbet og deltaget i workshopperne for at sikre kontinuitet i opgaveudviklingen, arbejdsro og tillidsbaserede relationer både internt i teamet og ift. bygherre og de øvrige deltagere i parallelopdraget. Formen er blevet fuldt ud respekteret af alle 3 teams, der har spillet med åbne kort og som har ageret tillidsfuldt gennem hele processen. Bemandingen matcher naturligvis opgaven ligesom tilfældet vil være med Stadiongrunden i Helsingør dvs. vi tilbyder medarbejdere, der kan løfte opgaven både ift. projekt og proces.

Som en samtale
Forløbet tager afsæt i et grundigt forarbejde med en række sammenhængende analyser og vurderinger af byens kvaliteter og udviklingsmuligheder. Processen har været som en samtale, hvor dialogen har foregået på skuldrene af det store forudgående arbejde, der er udført i samspil med områdets mange interessenter og aktører.

Bygherre
Faaborg-Midtfyn Kommune og Realdania
Udført
2019
Ydelse
Totalrådgivning i alle faser herunder projektering, samarbejde med eksterne interessenter,
Rolle
Hovedrådgiver
Rådgiverhonorar
DKK 800.000
I samarbejde med
Kjellander & Sjöberg, Tyréns, Mogens A. Morgen og Realise
Areal
450.000 m²
Designteam
Jacob Fischer, Ida Bergström, Signe Lund, Maria Kristoffersen
Vi dyrker FaaborgVi dyrker FaaborgVi dyrker FaaborgVi dyrker FaaborgVi dyrker FaaborgVi dyrker FaaborgVi dyrker FaaborgVi dyrker FaaborgVi dyrker Faaborg