Fodboldeksperimentet

et alternativt idrætsanlæg

Tildelt Herning Byråds Bygningspræmieringspris 2011
Tildelt Den Olympiske Komites (IOC) bronzemedalje 2013

Idéen om et fodboldeksperiment opstod i et samarbejde mellem Lokale- og Anlægsfonden, Boldklubben Herning Fremad og Herning Kommune med ønsket om at skabe rammerne for et anderledes fodboldanlæg, der udfordrer brugerne på flere måder end det traditionelle fodboldanlæg gør i dag.

GHB Landskabsarkitekter og Center for Idræt og Arkitektur blev udvalgt til at løse opgaven i tæt samarbejde med en workshopgruppe bestående af medlemmer fra både Boldklubben Herning Fremad, FC Midtjylland, afdelingen for By, Erhverv og Kultur i Herning Kommune og Lokale- og Anlægsfonden.

Fodboldeksperimentet er en nytænkning af det traditionelle fodboldanlæg, som vi kender det. Fodbold er en holdsport, og træningen foregår også som oftest i hold, mens man som individuel spiller typisk har få muligheder for at træne alene uden for træningstiden.

Eksperimentet skaber rammerne for, at man både som hold og som individuel spiller kan angribe fodboldspillet og træningen på andre måder end tidligere. Der er skabt rum for både eliten og bredden inden for den organiserede idræt. Samtidig er der skabt plads og muligheder for den selvorganiserede idræt.

Eksperimentet er ikke kun et sted for fodbold - det er et rekreativt bevægelseslandskab, der med urbane og landskabelige nedslag udfordrer en bred gruppe af brugere, på tværs af køn og alder, til fysisk udfoldelse og leg, opfordrer til forskelligartet socialt samvær og giver en anderledes rekreativ oplevelse.

Publikationer:
Artikel i sb 4/2012:The Exploratorium in Herning

Bygherre
Herning Kommune og Herning Fremad
Udført
2009-2011
I samarbejde med
Center for Idræt og Arkitektur/Orbicon
Ydelser
Totalrådgivning: ide og program, brugerinddragelse, dispositionsforslag, projektforslag, hovedprojekt, tilsyn under udførelse
Areal
160.000 m2
Designteam
Jacob Fischer
Fodboldeksperimentet Fodboldeksperimentet Fodboldeksperimentet Fodboldeksperimentet Fodboldeksperimentet Fodboldeksperimentet