Brede Allé og Parterrehaven, Fredensborg Slot

et barokt spejl

Forslaget til Fredensborg Slotshave er koncentreret omkring en stram, geometrisk nyfortolkning af barokanlægget og dets historiske referencer. Fra Kongevejen gennem slottets gård og ud i Brede Allé tegner en række cirkler aksen fra slot til landskab og hægter slot sammen med have og have sammen med landskab. Som perler på en snor aflægger de en samlet fortælling om barokanlæggets geometriske hovedtræk og dets fornyelse med moderne materialer og funktioner. Sammen med en vitalisering og opgradering af havens botaniske indhold giver det slotshaven en ny tilknytning til såvel Fredensborg Slot som det omgivende landskab.

Den cirkulære figur er sammen med de lange kig gennem alleerne et vigtigt element i barokhavens markering af uendeligheden. Den cirkulære form er på en og samme tid begyndelsen og afslutningen, punktet og bevægelsen og både i Johan Cornelius Krieger og Henri Nicolas Jardins planer for Fredensborg er cirklen styrende for den overordnede geometri. I Fredensborg Slotshave tilføjes cirkelformen som tre nye elementer: SPEJLBASSINET, DEN GRØNNE PAUSE og OPERAPLADSEN. Sammen med Brede Allé og de eksisterende cirkulære elementer på aksen mellem Kongevejen og Esrum Sø skaber de et nyt forløb og føjer sig ind i den historiske haves geometri.

Havens krop og rum dannes af planterne. Lindealleerne, græsfladerne, skovbrynet, buskettet og det forfinede parterre er hovedrolleindehaverne i haven. Hver især præciseres de i forhold til hinanden, så kontrasterne understreges og de enkelte elementer giver netop deres særlige bidrag til haven. Buskettet, i dets oprindelige form, genskabes i en reference til både barokhavens grundelementer og naboslottet Frederiksborg. Frederik d. IV’s monogram er havens oprindelige dekoration og monogrammet udgør fortsat det mønster parterrehaven. Monogrammet nyfortolkes i både grafisk og botanisk form og gives en flygtig og foranderlig stoflighed.

Bygherre
Slots- og Ejendomsstyrelsen
Sted
Fredensborg
Konkurrence
2010
Brede Allé og Parterrehaven, Fredensborg SlotBrede Allé og Parterrehaven, Fredensborg SlotBrede Allé og Parterrehaven, Fredensborg SlotBrede Allé og Parterrehaven, Fredensborg Slot