Dyrk din by

strategi for Fremtidens Forstad

1. præmie i projektkonkurrence

Nykøbing Falster har et kæmpe potentiale i Lolland Falsters mange særegne kvaliteter så som god landbrugsjord og deraf fantastiske afgrøder og en fundering i et bondesamfund, hvor man hjælper og har tid til hinanden, familien og fællesskabet. Det er disse landskabelige egenskaber og menneskelige ressourcer, der bliver udgangspunkt for en omdannelse af Ydre Østerbro mod en moderne dyrkningsby - et sted, der mikser kultur, aktiviteter og sammenhold fra byen med ro, selvforsyning og rekreativt liv fra landet.

Forslaget definerer den moderne dyrkningsby i “Vækstzonen”,som både skaber nye forbindelser og adgange fra byen til landskabet, fra naturparken til vandet, nye mødester, og som samtidig redefinerer og opgraderer eksisterende områder i samspil med moderne bæredygtige bebyggelser.

Kvartersstrategier
Forstadens attraktion - det fritliggende enfamiliehus - er set ud fra et bæredygtigt synspunkt samtidig dens svaghed og kan i fremtiden blive en energimæssig og dermed økonomisk byrde for mange parcelhusejere. Hvordan kan vi vende parcelhusets frie beliggenhed til noget positivt? Høj biofaktor, regnvandsafledning, dyrkning og invitation til nye energitiltag på den enkelte bolig, der kan bidrage til tæthed og opdatering af parcelhusområdet til glæde for alle, er nogle af vores svar. Forslaget definerer kvartererne i Vækstzonen på en ny måde, der peger på forskellige strategier for energitiltag, vækstpotentiale, vejprofiler og bebyggelsestæthed, som skærper hver områdes identitet, og som samlet bidrager til at skabe en ny og mangfoldig forstad.

Ressourcer
De eksisterende strukturer som bygninger, vejprofiler og landskabelige kvaliteter repræsenterer en økonomisk værdi, som forslaget på pragmatisk vis genbruger i videst muligt omfang og som danner baggrund for en robust udviklingsplan, der kan tilpasses efter tid og behov. Stedets ressourcer er dog mere end de fysiske omgivelser. Det er i høj grad også de mennesker, der bor der. Derfor sætter vi de menneskelige ressourcer som tid, arbejdskraft og netværk i spil i dette projekt. Det er områdets beboere, der i fællesskab skal omdanne deres bydel og give den ny identitet. Det er dem, der inviteres til at gå forrest i Dyrk din by.

Bygherre
Guldborgsund Kommune
Sted
Nykøbing Falster
Konkurrenceforslag
2012
I samarbejde med
GPA, Elkiær + Ebbeskov, Hundsbæk & Henriksen samt Rekommanderet
Designteam
Jacob Fischer
Dyrk din by          Dyrk din by          Dyrk din by          Dyrk din by          Dyrk din by          Dyrk din by          Dyrk din by          Dyrk din by