Gadehavegård

fremtidssikring af boligområder

Hvordan kan forbedringer for klima og miljø tænkes sammen med andre forandringer i et typisk alment boligområde? Kan små og store ændringer tilsammen skabe værdi både for miljøet og for beboerne?

Vores idekatalog præsenterer en række mulige initiativer samt udvalgte anbefalinger til udvikling og fremtidssikring af ude- og fællesarealerne i Høje Taastrup-bydelen Gadehavegård. Målet er at vise vejen for etableringen af en fremtidssikret bydel – med borgernes hjælp og på et solidt fagligt fundament, som sammentænker bl.a. trafik, byrum og socialt samvær med klima og energi.

Gadehavegård vises som en case for den samlede (almene) boligsektor, og idekataloget kan bruges som inspiration for andre boligområder med samme forudsætninger som Gadehavegård.

Gadehavegård er et etagebyggeri i den almene boligsektor, som ligger tæt ved Høje Taastrup Station. Området er bygget 1977-1982, og med næsten 1.000 lejligheder fordelt på 19 blokke i 4 plan og tæt ved 2.500 beboere er Gadehavegård (eller GHG, som beboerne siger) en af de største almene boligafdelinger i kommunen.

Udgangspunktet for arbejdet bag dette idekatalog er en præsentation af en række konkrete ideer til omdannelse og udvikling af Gadehavegårds udearealer, dvs. de områder, der ligger rundt om de 19 boligblokke – og at det skal ske på en måde, som tager højde for fremtidens klimaudfordringer og via en proces, der inddrager beboerne. Dermed har projektet også et socialt sigte, som dels handler om aktiv og demokratisk brugerinvolvering, og dels om at skabe nogle gode fællesområder og -aktiviteter for beboerne.

Udarbejdelsen af idekataloget er iværksat af Domea og udført af COWI og GHB Landskabsarkitekter i samarbejde med afdelingsbestyrelsen i Gadehavegård og støttet af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.

Film om projektet kan ses her: https://www.youtube.com/watch?v=VZduI3bSkv4

Kunde
Domea
Sted
Høje-Tåstrup
Udarbejdelse
2013 (aflevering i november)
I samarbejde med
COWI
Ydelser
Planlægning, ideudvikling, beboerinddragelse og visuel kommunikation
Designteam
Jacob Fischer
GadehavegårdGadehavegårdGadehavegårdGadehavegård