Genopretning Indre By, København

revitalisering og opgradering af historisk gade og plads i Indre By, København

Vedligeholdelse af den københavnske infrastruktur. Frue Plads og Store Kannikestræde er en del af programmet "Et løft til vejene" og omfatter renovering og opgradering af kørebaner, cykelstier, fortove, afvanding, broer, belysning og signalanlæg.

Frue Plads ligger mellem gågaderne Nørregade og Fiolstræde, mellem Københavns Universitet og Frue Kirke. Pladsen anvendes ofte af turistbusser i forbindelse med af- og pålæsning, men også markeder og andre arrangementer finder sted her.

Helhedsgenopretningen omfatter genopretning af hele pladsen samt dele af afvandingen. Derudover er design og geometri nænsomt justeret og pladsen har fået tilført nye træer.

Den historiske naturstensbelægning kan tilbageføres til 1850’erne og består dels af en skifferflisebelægning, dels af en brostensbelagt del som anvendes af turistbusserne. Det var et krav, at genopretningen fandt sted med respekt for den historiske naturstensbelægning. Derfor havde vi særligt fokus på genanvendelse og indpasning af nye materialer i projektet.

Store Kannikestræde er en gågade mellem Fiolstræde og Købmagergade i Københavns historiske bymidte. Vejen er omgivet af tæt bebyggelse med bolig, erhverv, få butikker og to restauranter med udeservering.

Helhedsgenopretningen omfatter en genopretning af hele belægningen fra facade til facade.

Det var et krav, at der bibeholdtes betonfliser i midterarealet, mens der er etableret granit i sidearealerne, herunder tilgængelighedstiltag.

Bygherre
Københavns Kommune
Udført
2017- 2018
I samarbejde med
Sweco
Rolle, ansvar og ydelser
Underrådgivning vedr. genbrug af materialer, design af belægning og afvanding, byrum, beplantning, belysning og tilgængelighedstiltag. Ydelser: skitse- og dispostionsforslag, hovedprojektering, fagtilsyn, projektopfølgning og "as build".
Bruttoareal
4.800 m²
Anlægssum
DKK 18,5 mio
Designteam
Morten Weeke Borup, Henrik Dixen Dausell, Piret Kullamaa Damkjær, Niels-Christian Mariager Pedersen
Genopretning Indre By, KøbenhavnGenopretning Indre By, KøbenhavnGenopretning Indre By, KøbenhavnGenopretning Indre By, KøbenhavnGenopretning Indre By, KøbenhavnGenopretning Indre By, KøbenhavnGenopretning Indre By, København