Gentofte bydelsfornyelse

ny identitet til gade og torv

Gentofte skal som et af flere bydelscentre i Gentofte Kommune bydelsfornyes og have et arkitektonisk løft. Efter en række borgermøder er det besluttet, at udstrækningen af bydelscentret koncentreres omkring torvet og Gentoftegade. De tilstødende gader, Baunegårdsvej, Søgårdsvej og Adolphsvej er også at betragte som en del af bydelscentret gennem sit forretningsliv og skal således også markeres ligesom udstrækningen mod nord når helt op til kirken. Det har således været et ønske at markere bydelscentret og den lidt udefinerbare afgrænsning.

Projektet har som gennemgående materialer foreslået granit i to matchende rødgrå farver, der passer fint til stemningen, tonen og den bygningsmæssige helhed i Gentofte. Den ene foreslåede granit, mørkgrå med rødt, benyttes som gennemgående belægningsflade med format som fortovsfliser, der på denne enkle måde markerer bydelscentret, når man nærmer sig fra periferien.

Gentoftegades centrale del indsnævres og hastighedsdæmpes, dog med plads til busser i begge retninger. Der etableres flere træer i plantebede og parkeringen bibeholdes, men nu i parkeringslommer med brosten i samme granit som den gennemgående, mørkgrå med rødt.

Torvet får en mere markant og indbydende udformning med referencer til Gentofte sø, dens form med holme og varierede søbredder. Dette markeres bl.a. med et særligt udformet gulv i rød med mørkgrå granit i særlige fliseformater. Torvet nyindrettes og parkeringen fjernes her. Der etableres et nyt vandelement samt flere store staudebede med nye træer. Granitmure i forskellig højde, med og uden indbygget LED-lys skaber mindre rumligheder og giver plads for ophold.

Udført
2012-2014
Bygherre
Gentofte Kommune
Sted
Gentofte
Gentofte bydelsfornyelseGentofte bydelsfornyelseGentofte bydelsfornyelseGentofte bydelsfornyelseGentofte bydelsfornyelseGentofte bydelsfornyelseGentofte bydelsfornyelseGentofte bydelsfornyelse