Gammel Jernbanevej, Valby

byrumsforbedringer

Udviklingen af byrummet omkring Gammel Jernbanevej tager udgangspunkt i stedets kulturhistoriske kontekst. De gratis glæder, som de små kig ind gennem porte og ned ad sideveje repræsenterer, er guld værd. Dette charmerende indblik ind i bagvedliggende verdener giver området autenticitet og er med til at sikre en mangfoldighed på stedet, hvor det spraglede byliv, storbyen og landsbyen kan sameksistere.

Byrummet, hvor mennesker, trafik, og handelsliv mødes, skal gå i dialog med det potentiale, der findes i dette lag af den gamle by og sikre sammenhæng med ikke bare de små skatte på Gl. Jernbanevej, men med hele det historiske Valby.

I samspil med trafikale ændringer skabes sociale katalysatorer i form af øget begrønning, belysning og møblering af byrummet med mulighed for ophold, hvilket har en dynamisk effekt på tiltrækningskraften af det levede liv og indskriver sig i ønsket om at kvalitetsløfte vejen, så den får værdi i sig selv og dermed bliver mere end blot en sivegade. Målet er at skabe et robust og helstøbt byrum, der favner beboere, handelsliv og besøgende og samtidig skaber mangfoldige muligheder for udfoldelse til glæde for både mennesker og by.

Inden en streg blev sat på papiret besøgte projektteamet kommunens materialegård, hvor de fandt flotte, genanvendelige bordursten fra den gamle Israels Plads. Dermed var den tidlige materialeafsøgning med til at inspirere designet.

Byrumsmøblerne er udført i ubehandlet dansk egetræ ligesom jernkanterne omkring plantebedene er ubehandlede.

Bygherre
Københavns Kommune
Udført
2014 - 2016
I samarbejde med
COWI (totalrådgiver)
Bruttoareal
8.100 m²
Anlægssum
DKK 6,7 mio
Designteam
Morten Weeke Borup, Trine Dybdal Emmersen
Gammel Jernbanevej, ValbyGammel Jernbanevej, ValbyGammel Jernbanevej, ValbyGammel Jernbanevej, ValbyGammel Jernbanevej, ValbyGammel Jernbanevej, Valby