Gammel Jernbanevej, Valby

byrumsforbedringer og cyklistforbedrende tiltag

Byrumsforbedringer og cyklistforbedrende tiltag med fokus på identitets- og sammenhængsskabende muligheder for et mere aktivt byliv i området. Byrummet faciliterer nu den bløde trafik og skaber nye forbindelser, plads til ophold, øget tilgængelighed og tryghed. Samtidig har processen haft fokus på optimering af ressourcer qua genanvendelse af materialer.

Udviklingen af byrummet omkring Gl. Jernbanevej har udgangspunkt i stedets kulturhistoriske kontekst. De gratis glæder, som de små kig ind gennem porte og ned ad sideveje repræsenterer, er guld værd. Dette charmerende indblik ind i bagvedliggende verdener giver området autenticitet, og mangfoldigheden er med til at sikre, at det spraglede byliv, storbyen og landsbyen kan sameksistere.

Social bæredygtighed
I samspil med trafikale ændringer er skabt sociale katalysatorer i form af øget begrønning, belysning og møblering af byrummet med mulighed for ophold. Målet var at skabe et robust og helstøbt byrum, der favner beboere, handelsliv og besøgende og samtidig skaber mangfoldige muligheder for udfoldelse til glæde for både mennesker og by.

Miljømæssig og økonomisk bæredygtighed
Inden en streg blev sat på papiret, besøgte projektteamet København Kommunes materialegård, hvor de fandt flotte, genanvendelige bordursten fra den gamle Israels Plads. Dermed var den tidlige materialeafsøgning både med til at inspirere designet og forbedre udnyttelsen af ressourcer. Byrumsmøblerne er udført i ubehandlet dansk egetræ ligesom jernkanterne omkring plantebedene er ubehandlede.

Bygherre
Københavns Kommune
Udført
2014 - 2016
I samarbejde med
COWI (totalrådgiver)
Areal
8.100 m²
Anlægssum
DKK 6,7 mio
Designteam
Morten Weeke Borup, Trine Dybdal Emmersen, Henrik Dixen Dausell
Gammel Jernbanevej, ValbyGammel Jernbanevej, ValbyGammel Jernbanevej, ValbyGammel Jernbanevej, ValbyGammel Jernbanevej, Valby