Gl. Torv i Slagelse

ny belægning, inventar og belysning

Tildelt Bygningspræmieringsprisen 2011

Projektets idé tager sit udgangspunkt i, at Gl. Torv er stedet, hvor man går i byen i Slagelse. Det er her, man mødes - omkring caféerne i dagtimerne og ved diskotekerne og natklubberne, når mørket falder på.

Der er høj musik, feststemte mennesker, lys og gang i den. Det er her, man kan mærke byens puls og stedets rytme. Pladsens rytme og puls synliggøres og symboliseres primært gennem den særlige belysning på stedet: lys-sten nedfældet i belægningen. Lys-sten, der symboliserer peakmeteret på en DJ's mixerpult. Lys-sten, der placeres i radianer, som stråler ud fra bygningerne. Det er dermed i høj grad dynamikken inde i bygningerne, som sætter sig spor ud på pladsen.

Gl. Torvs diffuse rumlighed med det langstrakte forløb og de mange ind- og udgange forsøges samlet ved at lade en chausséstensbelægning spænde fra facade til facade. I denne samlende flade udlægges flisefelter i forskellige størrelser, der danner et dynamisk mønster. Et mønster, der er præcist, stramt og flydende. Et mønster med en tydelig reference til diskotekernes dansegulve.

Flere steder på pladsen er der fliser, der 'popper' op og bliver til elementer med flere højder og flere funktioner. Man kan lege på dem, sidde på dem, og de bliver brugt som almindelige, regulerende pullerter.

Bygherre
Slagelse Kommune
Udført
2005-06
I samarbejde med
Fjerring
Designteam
Morten Weeke Borup
Gl. Torv i SlagelseGl. Torv i SlagelseGl. Torv i SlagelseGl. Torv i Slagelse