Haven i Fælledparken

et sansefyldt ophold

Præmieret af Foreningen Hovedstadens Forskønnelse 2012 samt indstillet af Arkitektforeningen til Årets Store Arne 2013 og tildelt Københavns Kommunes bygningspræmiering 2013, alle som en del af det samlede projekt for Fælledparken

Haven i Fælledparken er anlagt i den nordlige del af Blegdamsfælleden, vest for Fælledsø, som er Fælledparkens højst beliggende område. For at bidrage til flere oplevelsesmuligheder i Fælledparken udnyttes området omkring søen, så søen bliver mere synlig og kontakten til vandet bedre. Disponering og udformning af haven tager derfor udgangspunkt i mødet med, og den nære tilknytning til søen. Fra søens kant breder haven sig i terrasser op over græsfladen og indtager den store åbne, eksisterende plæne mod Edel Sauntes Allé. Eksisterende nåleskov indrammer staudehaven mod syd og mod nord.

Staudehavens struktur tager afsæt i søbreddens slyngninger og tegnes af en række slyngede forløb af hække, lave mure og terrænspring kantet med brede betonelementer. Fladerne består af klippet græs. Udvalgte steder langs kanterne etableres bede med hovedsagelig stauder og løgplanter, dog nogle steder suppleret med blomstrende buske og enkelte mindre træer nænsomt placeret, så de forstærker udsigtslinjerne mellem Haven og den øvrige del af Fælledparken.

Staudebedene præsenterer forskellige farvekombinationer, afveksler i karakter og varierer i højde fra bed til bed. Staudetyper og -sammensætning ændrer sig i takt med afstanden fra søen. Langs søbredden etableres vandplanter, f.eks. gul iris. I bedene omkring den terrasserede del af staudehaven og gruspladsen etableres haveagtige planter. Længst væk fra søbredden etableres større og grovere staudeplantninger og prydgræsser med mere landskabelig karakter.

Buske og mindre træer forlænger årstidsoplevelsen og er med til at danne ryg for ophold. Buskene er fritvoksende roser, duftsnebolle, sommerfuglebuske og suppleret med den stedsegrønne dværgmispel. Træer er paradisæble, der i skala harmonerer med staudeplantningerne. Staudebedene suppleres på græsarealet af klippede takshække i lavere højde. Den klippede hæk giver en havemæssig karakter, der også kan opleves om vinteren.

Anmeldelse i Politiken 25-3-2012: Det tegner godt for den gamle folkepark

Bygherre
Københavns Kommune
Udført
2012
I samarbejde med
Grontmij A/S
Ydelser
Alle faser fra dispositionsforslag over projektering til fagtilsyn
Areal
500.000 m2
Anlægssum
Kr. 16 mio (for hele Fælledpark-projektet)
Designteam
Marianne Rimer, Torben Møbjerg
Haven i FælledparkenHaven i FælledparkenHaven i FælledparkenHaven i FælledparkenHaven i FælledparkenHaven i Fælledparken