Herregårdshaver

eksempler på udviklingsstrategier

Realdania iværksatte i efteråret 2006 kampagnen "Herregårdshaver" for at sætte fokus på herregårdshaverne og skabe grundlaget for en kreativ og langsigtet indsats for bevaring og fornyelse. Initiativets umiddelbare mål er at udvikle et antal demonstrationsprojekter, der kan anvise metoder for fremtidig sikring af herregårdshaver både i kulturhistorisk, arkitektonisk og teknisk forstand.

GHB Landskabsarkitekter stod for udvælgelsen af ni haver, der skulle indgå i kampagnen og udarbejdede et program for de enkelte haver. Jacob Fischer har gennem hele forløbet fungeret som fagkonsulent på projektet og har afslutningsvis været redaktør og skribent for udgivelsen HERREGÅRDSHAVER - eksempler på bevaringsstrategier. Bogen er en afrapportering om herregårdsprojektet, der indeholder dels en gennemgang af resultatet af de ni demonstrationshaver, dels en række løsningsmodeller, der er anvendt i haverne.

De ni udvalgte herregårdshaver er: Bregentved Slot, Clausholm Slot, Engelsholm Slot, Holstenhuus Slot, Knuthenborg, Løvenborg Slot, Sanderumgård, Søholt og Tirsbæk gods.

Bogen kan rekvireres hos Dansk Bygningsarv.

Distributør
Dansk Bygningsarv
Udgiver
Realdania
Udarbejdet
2008-11
Designteam
Jacob Fischer
HerregårdshaverHerregårdshaverHerregårdshaver