Husumparken

grøn bydelspark med fokus på bæredygtighed, multifunktionalitet og aktivering af kantzoner

1. præmie i minikonkurrence

Husumparken er hjem for Husum Boldklub, det primære uderum for børnene på Husum Skole og en vigtig grøn oase i bydelen. Projektet er udarbejdet med fokus på aktivering af kantzoner, ankomster, tilgængelighed, multifunktionalitet, drift og bæredygtighed.

Interaktionen med omgivelserne tilgodeses ved bl.a. at bearbejde parkens kantzoner. Hæk omkring banerne erstattes af bræmme med uklippet græs, hvilket udover driftsmæssige fordele sikrer en biologisk mangfoldighed til glæde for både naturen og de besøgende i parken.

Ligesom tilfældet er med valg af beton som gennemgående materiale bliver arealet hele vejen rundt om parken stort set driftsneutralt. De valgte betonelementer er fabrikerede af restbeton, hvilket giver stor valuta for pengene og muliggør en sådan løsning inden for budgettet. Driftsikkerhed, genanvendelighed, biodiversitet, muligheder for regnvands-håndtering og en fleksibilitet i forhold til med forholdsvis enkle midler at tilpasse forholdene efterhånden som nye behov opstår, sikrer projektets bæredygtighed og kan løfte Husumparken ind i en ny æra som afholdt bydelspark for alle.

Bevægelsesrum
Byrummet er i stigende grad blevet et bevægelserum. Nye idrætskulturer som streetbasket, parkour, streetdance osv. har slået rod i det offentlige rum og stiller krav om nye typer byrum. De nye motionsformer har en bred appel blandt unge, der ikke benytter traditionelle idrætsanlæg, og de har dermed et stort potentiale i forhold til øget sundhed og integration i fællesskabet.

Vi har derfor skabt et "bevægelseslandskab", hvor det er muligt at bevæge sig både op og ned, rundt og hen, ud og ind, hen ad og på tværs. Stedet skal imidlertid også fungere, når det ikke bliver brugt, have rumlig og æstetisk kvalitet. Derfor arbejdede vi med rummet som et stort møbel, der er multifunktionelt, fordi det ikke er detail-programmeret. Vi har dermed etableret rammerne for en grøn bevægelsesoplevelse, og lader det funktionelle lag – hvor vidt et element skal bruges som tilskuerplads til en fodboldkamp, som friluftsscene, som danseunderlag eller som basis for en picnic - være op til brugerne.

Vi lægger dermed op til et tillidsfuldt møde mellem park og borger, hvor alle inviteres inden for og opfordres til at tage medansvar for parkens anvendelse. Samtidig får parken stor rekreativ værdi, fordi der netop er rum til både bevægelse og ophold og muligheder for oplevelser, motion og samvær. Nye brugergrupper inviteres til parken ved at fokusere på bevægelse og natur, og derved nyttiggøres parken på en ny måde. Der skabes mulighed for en innovativ naturformidling, hvor besøgende måske kommer med ét formål, men hvor de samtidig får nye og uventede oplevelser i parkens rum.

Bygherre
Københavns Kommune
Anlægssum
DKK 3,5 mio.
Sted
Husum
Udført
14-10-2013/28-08-2016
I samarbejde med
Primus og Sweco
Ydelser
Totalrådgivning. Fra konkurrence over projektering til anlæg inkl. brugerinddragelse, byggeledelse og fagtilsyn
Areal
12.000 m²
Designteam
Torben Møbjerg, Marianne Rimer, Trine Dybdal Emmersen
Husumparken Husumparken Husumparken Husumparken Husumparken Husumparken