Husumparken

aktiverende rum i landskabet

1. præmie i minikonkurrence

Byrummet er i stigende grad blevet et bevægelserum. Nye idrætskulturer som streetbasket, parkour, streetdance osv. har slået rod i det offentlige rum og stiller krav om nye typer byrum. De nye motionsformer har en bred appel blandt unge, der ikke benytter traditionelle idrætsanlæg, og de har dermed et stort potentiale i forhold til øget sundhed og integration i fællesskabet.

Vi skaber et landskab, der bevæger sig op og ned, rundt og hen, ud og ind, hen ad og på tværs. Vores vision er et landskabsrum, der har rumlig og æstetisk kvalitet – både, når det bliver brugt og når, det ikke bliver brugt. Vi forestiller os rummet som et stort møbel, der netop i kraft af sin store fleksibilitet appellerer bredt – der netop er multifunktionelt, fordi det ikke er detail-programmeret. Vi skaber rammerne for en grøn bevægelsesoplevelse. Det funktionelle lag – hvor vidt et element skal bruges som tilskuerplads til en fodboldkamp, som friluftsscene, som danseunderlag eller som basis for en picnic osv. er op til brugerne.

Vi lægger dermed op til et tillidsfuldt møde mellem park og borger, hvor alle inviteres inden for og opfordres til at tage medansvar for parkens anvendelse. Samtidig får parken stor rekreativ værdi, fordi der netop er rum til både bevægelse og ophold og muligheder for oplevelser, motion og samvær. Nye brugergrupper inviteres til parken ved at fokusere på bevægelse og natur, og derved nyttiggøres parken på en ny måde. Der skabes mulighed for en innovativ natur- og evt. også kulturformidling, hvor besøgende måske kommer med ét formål, men hvor de samtidig får nye og uventede oplevelser i parkens rum.

Bygherre
Københavns Kommune
Udført
2013-2015
I samarbejde med
Primus og Grontmij
Størrelse
12.000 m2/ DKK 3,5 mio
Designteam
Torben Møbjerg, Marianne Rimer, Trine Bruhn
Husumparken Husumparken Husumparken