Islev Torv

nyt mødested i bymidten

Fornyelse af torvet i Islev bymidte, så det bliver et rart mødested for bydelens borgere

Butikstorvet er Islevs mest urbane sted, og den urbane karakter styrkes ved at løfte kvaliteten med eksklusive materialer, skabe enkle rammer for behageligt ophold og udgøre incitament for tiltrækning af flere butikker.

Det nye butikstorv er enkelt i sin arkitektur og består af en stor samlende flade af teglklinker, der som et stort tæppe strækker sig ud til de bagvedliggende parkeringspladser og giver bygningerne en ophøjet status af at stå på det nye fine grå klinketæppe. Den ensrettede trafik på Torvet giver mulighed for, at den vandrette belægning brydes af flere højdepunkter og mure. Disse simple elementer styrer den ensrettede trafik gennem pladsen og er med til at give stedet en ny identitet.

Den Røde Løber i teglklinker rulles ud og lægger sig oven på bydelens gængse flader af asfalt, fortovsfliser og lign. Løberen forbinder Torvet med Islevbrovej, og i den store skala skaber den en fysisk og visuel forbindelse langs Islevbrovej fra Vestvolden og frem til Motorring 3 og den kommende letbanestation. I den mindre skala udstikkes en retning og et rum, hvor fodgængeren trygt kan færdes.

Begrønning
Studier har påvist en direkte forbindelse mellem flere træer på gaden og reduceret brug af anti-depressiver, en følelse af tryghed og sågar mindre hærværk og kriminalitet. GHB Landskabsarkitekter har mange kompetente medarbejdere med stor viden om flora, men Marianne Rimer er tegnestuens absolutte kapacitet på området. Marianne har en omfattende viden om træer og planter og et grundigt kendskab til det rette valg af begrønning i forhold til specielle vækstvilkår, anvendelsesmuligheder og jordbundsforhold.

Bygherre
Rødovre Kommune
Kontakt hos bygherre
Pia Møller Hertz tlf. 3637 7273
Udført
2016
Ydelser
Totalrådgivning herunder udbud i hovedentreprise
Størrelse
1.360m² / DKK 4,5 mio
Designteam
Jacob Fischer, Trine Dybdal Emmersen, Torben Møbjerg, Ida Bergström
Islev TorvIslev TorvIslev TorvIslev TorvIslev TorvIslev TorvIslev TorvIslev Torv