KlimaByen i Middelfart

landskabsbaseret byudvikling med fokus på klimatilpasning

Vinder af 2-faset projektkonkurrence
Vinder af Danvas Klimapris 2018

”Vandet viser vejen” er en værdiskabende udviklingsstrategi med forslag og løsninger i øjenhøjde med byen, dens beboere og de mange kræfter, der er med til at gøre stedet til et godt sted at være.

Samskabelse
En bæredygtig samtænkning af klimatilpasning og byudvikling kræver, at der lægges særlig vægt på inddragelsen af lokale borgere og interessenter. Gennem en proces med fokus på borgernes medindflydelse og unikke lokale indsigter i forhold til udviklingen af fysiske løsninger sikrer vi lokal opbakning og ejerskab til løsningerne og motiverer dermed til handling på egen grund. Individuelle kvartersidentiteter understøtter processen og løsningerne, og skaber en samlende ramme om de enkelte kvarterers bidrag til KlimaByen.

Regnvandshåndtering
I private zoner nedsives vandet, og på de offentlige arealer ledes vandet på overfladen. Med introduktion af tre vandveje, der relaterer sig til tre forskellige bykvarterer: Skovkvarteret, Allékvarteret og Bykvarteret viser vi vandets mangfoldighed, når det bevæger sig ned gennem landskabet og trækker et spor efter sig. Desuden etablerer vi en "Aktivitetsskov" - et rekreativt område med et stort udvalg af rum og elementer, der inviterer til forskelligartet brug og som er udviklet i tæt samarbejde med de kommende brugere.

Biodiversitet
Vand skaber frodighed, og vandet viser vejen til en grønnere by. Ved i byplanlægningen at arbejde bevidst med en varieret begrønningsstrategi i klimatilpasningsløsningerne synliggør vi, hvordan artsdiversitet er en positiv merværdi ved grøn regnvandshåndtering og samtidig kan være med til at skabe nye aktive og rekreative byrum til glæde for borgerne.

Værdi for bygherre
De nye aktive og rekreative byrum er med til at styrke fortællingen om Middelfart som et godt og grønt sted at bo og drive virksomhed og dermed løfte kommunens strategi om bæredygtighed.

Bygherrer
Middelfart Kommune og Middelfart Spildevand (støttet af Realdania)
Udført
2014-2019
Rolle og ydelser
Totalrådgivning i alle faser herunder projektering, samarbejde med eksterne interessenter og input til kunststrategi
Entrepriseform
Hovedentrepriser
Entreprisesum
DKK 75 mio.
Areal
450.000 m²
Honorar
DKK 6,5 mio
Designteam
Marianne Rimer, Trine Dybdal Emmersen, Jacob Fischer, Ida Bergström, Melissa Svendson
KlimaByen i MiddelfartKlimaByen i MiddelfartKlimaByen i MiddelfartKlimaByen i MiddelfartKlimaByen i MiddelfartKlimaByen i MiddelfartKlimaByen i MiddelfartKlimaByen i MiddelfartKlimaByen i MiddelfartKlimaByen i MiddelfartKlimaByen i MiddelfartKlimaByen i MiddelfartKlimaByen i MiddelfartKlimaByen i MiddelfartKlimaByen i MiddelfartKlimaByen i MiddelfartKlimaByen i MiddelfartKlimaByen i MiddelfartKlimaByen i MiddelfartKlimaByen i Middelfart