KlimaByen: Vandet viser vejen

klimatilpasset byudvikling skaber merværdi i Middelfart

1. præmie i to-faset projektkonkurrence
Venedig Biennalen 2016

”Vandet viser vejen” er en værdiskabende udviklingsstrategi med forslag og løsninger i øjenhøjde med byen, dens beboere og de mange kræfter, der er med til at gøre stedet til et godt sted at være. En bæredygtig samtænkning af klimatilpasning og byudvikling kræver, at der lægges særlig vægt på inddragelsen af lokale borgere og interessenter. Gennem en proces med fokus på borgernes medindflydelse og unikke lokale indsigter i forhold til udviklingen af fysiske løsninger sikrer vi lokal opbakning og ejerskab til løsningerne og motiverer dermed til handling på egen grund. Individuelle kvartersidentiteter understøtter processen og løsningerne, og skaber en samlende ramme om de enkelte kvarterers bidrag til KlimaByen.

I den private zone skal vandet nedsive, og på de offentlige arealer skal vandet ledes på overfladen. Med introduktion af tre vandveje, der relaterer sig til tre forskellige bykvarterer i området omkring Kongebrovej: Skovkvarteret, Allékvarteret og Bykvarteret viser vi vandets mangfoldighed, når det bevæger sig ned gennem landskabet og trækker et spor efter sig. Et spor, der afsætter et frodigt aftryk og tydeligt viser, hvilken landskabs- og bytypologi vandet har bevæget sig igennem med et udtryk, der er affødt af de tre kvarterers respektive identitet. De tre forskellige vandveje og deres vandaflejringer viser tilsammen en stor arkitektonisk bredde i mulige regnvandsløsninger til forbilledlig eksempelværdi for andre byer i landet, og resten af verden.

Vand skaber frodighed, og vandet viser vejen til en grønnere by. Ved i byplanlægningen at arbejde bevidst med en varieret begrønningsstrategi i klimatilpasningsløsningerne synliggør vi, hvordan artsdiversitet er en positiv merværdi ved grøn regnvandshåndtering og samtidig kan være med til at skabe nye aktive og rekreative byrum til glæde for borgerne.

Bygherre
Middelfart Kommune og Middelfart Spildevand
Sted
5 steder i Middelfart bl.a. Havnepladsen
Udførelse
2014-2019
I samarbejde med
ADEPT og Orbicon
Ydelser
Totalrådgivning, herunder projektledelse, skitsering, projektering og tilsyn samt omverdensinddragelse
Størrelse
450.000 m2/DKK 75 mio
Designteam
Malene Brøndberg, Jacob Fischer, Trine Bruhn, Marianne Rimer, Ida Bergström, Trine Dybdal Emmersen, Melissa Svendson
KlimaByen: Vandet viser vejenKlimaByen: Vandet viser vejenKlimaByen: Vandet viser vejenKlimaByen: Vandet viser vejenKlimaByen: Vandet viser vejenKlimaByen: Vandet viser vejenKlimaByen: Vandet viser vejenKlimaByen: Vandet viser vejen