Kollektivhuset

etapevis renovering og nyanlæg

I forbindelse med en etapevis boligrenovering af det bevaringsværdige og modernistiske vartegn ved Hans Knudsens Plads - Kollektivhuset - har GHB Landskabsarkitekter forbedret udearealerne, herunder ankomst- og opholdsmulighederne omkring bebyggelsen.

Uderum/fællesrum har stor betydning for et bebyggelsesområde. Især i forbindelse med boligområder, hvor beboernes fornemmelse for hjemlige og trygge rammer må prioriteres højt, er det væsentligt, at kvaliteten er høj, og i mange år fremover kan tilbyde funktionelle og attraktive fællesarealer.

Ved at forbedre ankomst- og opholdsmulighederne kan rammerne for trygge og tilgængelige uderum etableres - som her, hvor en ny, grøn plads med sin enkelthed skaber sammenhængskraft og ro i omgivelserne. Funktion og æstetik går op i en højere enhed, og landskab og bygninger spiller sammen i kraft af et fælles formsprog, hvor nye tiltag indskriver sig i de eksisterende kvaliteter.

Striber på tværs af pladsen danner rammen for Kollektivhusets forplads. Striberne består af belægningsbånd, som belægges, så der skabes et fælles gulv, og beplantningsbånd, som er med til at skabe rumlighed og oplevelser. Geometrien blødes op med cirkelformede arealer.

Den rumlige oplevelse vil blive præget af større sammenhæng i kraft af pladsens ensartede gulv. Dette brydes af rækkerne af beplantning, der skærper rytme og forskelligartede rumlige oplevelser. De cirkelformede arealer opleves, alt efter størrelse, som mere eller mindre intime og præcise rum, der skærmes af beplantningsbåndene. Disse skaber læ og omgiver arealerne med varierede beplantninger.

Bygherre
Boligkontoret Danmark
Sted
København
Udført
2011-14
I samarbejde med
DOMUS ark., Danakon og Gert Carstensen a/s
Ydelser
Underådgivning i alle faser inkl. byggeledelse, landskab og 1-års eftersyn
Areal
3.000 m2 udearealer. I alt 20.000 m2, 214 boliger
Designteam
Torben Møbjerg
Kollektivhuset Kollektivhuset Kollektivhuset Kollektivhuset