Kollektivhuset

en grøn, tryg og tilgængelig plads

Striber på tværs af pladsen danner rammen for Kollektivhusets forplads. Striberne består af belægningsbånd, som belægges, så der skabes et fælles gulv, og beplantningsbånd, som er med til at skabe rumlighed og oplevelser. Geometrien blødes op med cirkelformede arealer.

Den rumlige oplevelse, når man krydser pladsen, vil blive præget af større sammenhæng i kraft af pladsens ensartede gulv. Dette brydes af rækkerne af beplantning, der skærper rytme og forskelligartede rumlige oplevelser. De cirkelformede arealer opleves, alt efter størrelse, som mere eller mindre intime og præcise rum, der skærmes af beplantningsbåndene. Disse skaber læ og omgiver arealerne med varierede beplantninger.

Bygherre
Boligkontoret Danmark
Udført
2011-13
I samarbejde med
DOMUS ark., Danakon og Gert Carstensen a/s
Designteam
Linda Due Schmidt, Torben Møbjerg
KollektivhusetKollektivhusetKollektivhusetKollektivhuset