KUNSTEN

revitalisering og restaurering af det fredede Museum of Modern Art Aalborg

1. præmie i projektkonkurrence

KUNSTEN blev opført i 1968-1972, og er Alvar Aaltos eneste byggeri i Danmark. Museet blev fredet i 1995. Konkurrenceprojektet belyser, hvorledes en gennemgribende restaurering af bygning og parkanlæg kan gennemføres med respekt for arkitekturen og kulturarven.

Tilbage til historien
Landskabet omkring museet har fået lov til at gro vildt i mange år, hvilket gør, at de oprindelige tanker fremstår sløret. Tre greb om henholdsvis skoven, græsskråningerne og forbindelserne afspejler Aaltos oprindelige vision: ved at fælde den selvgroede randbeplantning langs overkanten af terrænmuren genskabes kigget til skoven, og kontrasten mellem bygning og omgivelser fremstår mere markant. Skovskråningerne står bedre markerede, og skulpturhavens rum åbner sig igen mod himlen. De oprindelige tanker, hvor græsklædte skråninger mellem museet og vejen byder velkommen til museet, genskabes. Beplantningen ryddes, og skråningerne reguleres, så græsset kan klippes. Den slyngede skovsti mellem skulpturhaven og Aalborgtårnet optegnes, og der skabes lysninger omkring stien. Stien markeres i skulpturhaven med en låge i terrænmuren.

Tilføjelse til historien
Vi tilføjer to nye landskabelige elementer til museet: søjleskærme og plantetæpper. Elementerne tager udgangspunkt i museets arkitektur og styrker skulpturhaven som udendørs udstillingsrum.

Søjleskærmene organiserer parkering, cykelparkering, forplads og ankomst. I form af hvide metalsøjler opsættes og flyttes de efter behov. Qua deres mobilitet gentager de motivet fra museets flytbare vægge. Søjlerne er rumdannende skærme og opstilles tæt, hvis der ønskes et vægmotiv eller opløst, hvis der ønskes et transparent udtryk.

Udvalgte steder brydes skulpturhaven af plantetæpper bestående af løgvækster og urter. Her gentages motivet fra museets gulve, hvor marmorbelægningen brydes af felter med faste gulvtæpper. Plantetæpperne markerer særlige steder og fungerer som podier for kunstværkerne i skulpturhaven.

Bygherre
Museum of Modern Art Aalborg
Sted
Aalborg
Udført
2013-2016
I samarbejde med
Erik Møller Arkitekter, Transform & Tapani Mustonen Arkkitehti Safa og Søren Jensen
Ydelser
Fra konkurrence over projektering til fagtilsyn
Designteam
Jacob Fischer, Henriette Nielsen
KUNSTENKUNSTENKUNSTENKUNSTEN