LIFE Science Center

et læringscenter for naturvidenskab på kanten af Dyrehaven

Et visionært læringsmiljø for naturvidenskab
Fødekæden for dygtige forskere begynder tidligt, og derfor skal naturvidenskab gøres mere tilgængelig for elever og lærere på landets folkeskoler og gymnasier. Med denne erkendelse har Novo Nordisk Fonden iværksat en storstilet plan om at øge interessen for de naturvidenskabelige fag blandt børn og unge med initiativet LIFE.

LIFE er en benævnelse, der både indrammer initiativets faglige fokus: den levende natur, naturvidenskaben og dens anvendelse – og er begyndelsesbogstaverne for ambitionen: Læring, Inspiration, Fascination og Engagement.

Landskabet - aktivitet og læring i uderummene
Den bærende idé for det landskabelige udtryk omkring LIFE er en sammenfletning mellem bygning og landskab. Bygningens geometri afspejler sig i landskabets geometri, og bygningens program for læringsmiljø sætter sine spor i uderummene. Inde og ude flyder sammen.

Landskabet har nogle meget bygningsnære arealer, som aftager i intensitet, når man bevæger sig ud i det omgivende landskab med et mere ekstensivt udtryk. Overgangen er flydende. Det nære landskab omkring LIFE-bygningen understøtter aktiviteterne i bygningen, hvor det f.eks. er muligt at etablere biotoper, dyrke og udvikle prøver/samples, som kan indgå i case-undervisningen. Landskabets indhold giver mulighed for både oplevelser og opdagelser.

Landskabets ramme er fleksibel og kan optage fremtidige ændringer. Rammen skaber orden og mulighed for rationel drift i et landskab, der følger naturens cyklus og årstider. Rammen sætter grænser for sommerens frodighed og fungerer som smuk geometri i vinterens triste dvale.

Bygherre
Novo Nordisk Fonden
Sted
Dyrehavens Jorder, Lyngby
Udført
2017-2020
I samarbejde med
VLA og COWI
Ydelser
Byggeprogram, skitseforslag, projektforslag og hovedprojektering (afsluttet) samt projektopfølgning, tilsyn og driftsplan
Areal
4.000 m²
Anlægssum, landskab
DKK ca. 5 mio
Designteam
Sisi Turid Hoppe, Tina Harrington, Ida Bergström, Jacob Fischer, Lærke Møldrup
LIFE Science CenterLIFE Science CenterLIFE Science Center