Lillerød Bymidte - genopretningsplan

Handlingsplanen er en detaljeret teknisk og visuel gennemgang af byens rum med forslag til kvalitative fornyelser på veje og pladser.

Det er vigtigt at forholde sig til rammerne for brug af byen, hvis man ønsker en attraktiv og aktiv by, og derfor har Allerød Kommune ønsket en genopretningsplan, hvor fokus har været på fire områder: inventar (omfatter praktiske løsninger for skiltning, belysning, renholdelse, ophold og cykelparkering), befæstelser (omfatter veje, fortove, cykelstier,trapper, mure og ramper), beplantning (omfatter slyngplanter, bunddækkende buske, staudebeplantninger, grønne vægge i form af bøgehække og grønne flader af græs) og træer.

For at sikre Lillerød Bymidte som et attraktivt kultur- og forretningscenter og som et
godt sted at bo skal der udvikles inden for:

  • byrum
  • grønne elementer
  • sikker afvikling af trafik

Et af tiltagene er skitseforslaget til udviklingen af Byens Plads

Bygherre
Allerød Kommune
Sted
Lillerød
Udarbejdet
2012
Ydelser
Genopretningsplan og formidling (borgerinddragelse)
Designteam
Torben Møbjerg, Niels-Christian Mariager Pedersen
Lillerød Bymidte - genopretningsplanLillerød Bymidte - genopretningsplan