Byens Plads med nyt bibliotek

landskabsbearbejdning mellem byens huse og det åbne landskab

Visionsforslaget "Byens Plads" samler Lillerød Bymidte og kombinerer kultur, motion og viden i tre byrum under ét.

Lillerød ligger centralt i Nordsjælland og er karakteriseret af et rigt og varieret omkringliggende landskab med elementer som skov og åbent land, der kiler sig helt ind i bymidten.

Byens Plads er samlet set arealmæssigt på størrelse med Rådhuspladsen i København, og derfor blev pladsen foreslået opdelt i tre mindre rum, der bedre forholdt sig til sin kontekst og de skalamæssige forhold der findes i Lillerød Bymidte: Kulturtorvet, Bibliotekshaven og Sportspladsen. De tre områder knytter og forholder sig til stedets eksisterende kulturinstitutioner: Teatret Mungo Park, Allerød Bibliotek og Biograf samt FH Hallen. For at imødekomme udfordringerne med at knytte de tre funktionsopdelte zoner sammen på tværs af bygninger og veje, er der i visionsplanen lagt op til både nedrivning af eksisterende bygninger og opførelse af nye for på den måde at skabe mindre byrum på den store plads. De tre rum skal både fungere som selvstændige byrum og forbindes indbyrdes ved hjælp af en samlende beplantnings- og belægningsstrategi. Herved defineres et overordnet multifunktionelt byrum med torv, have og plads, der giver mulighed for aktivitet, ophold og leg samtidig med at stedets grønne præmisser italesættes.

Visionsskitsen er blevet til i et samarbejde mellem Allerød Kommune, borgerinddragelse og GHB Landskabsarkitekter og efterfølgende opdateret i samarbejde med Primus og Rytter arkitekter i forbindelse med deres projektering af udvidelse og ombygning af bibliotek og aktivitetshus.

Første etape, Bibliotekshaven, udført ultimo 2015.

Bygherre
Allerød Kommune
Udført
2012-2016
Ydelser
Totalrådgivning: fra forundersøgelse over omverdensinddragelse, ideudvikling og projektering, byggeledelse og fagtilsyn inklusiv arbejdsmiljøkoordinering, udbud i hovedentreprise og 1 års eftersyn
Areal
20.000 m²
Anlægssum
DKK 4,9 mio
Designteam
Morten Weeke Borup, Marianne Rimer, Niels-Christian Mariager Pedersen
Byens Plads med nyt bibliotekByens Plads med nyt bibliotekByens Plads med nyt bibliotekByens Plads med nyt bibliotekByens Plads med nyt bibliotekByens Plads med nyt bibliotekByens Plads med nyt bibliotekByens Plads med nyt bibliotekByens Plads med nyt bibliotekByens Plads med nyt bibliotek