Vestre Fjordpark - Limfjordsdrømme

aktiviteter og rekreativitet ved vandet

Vinder af Ålborg Kommunes Bygningspræmiering 2017 for flot sammenhæng mellem landskab og arkitektur
Indstillet til Dansk Landskabspris 2017
Architect A+ Award 2018 i kategorien Sport & Rekreation
Finalist til World Architecture Awards 2018

Det aktiverede landskab
Friluftsbadet spiller en betydningsfuld rolle som en af Aalborgs rekreative og historiske perler med en badekultur, der i over 120 år har præget området, og hvor en mangfoldighed af brugere har sat en livsglad, rummelig, åben og venlig atmosfære. Det er denne stemning og kultur, som den nye fjordpark både indskriver sig i og bygger videre på for at skabe rammerne for en aktiv og sammenhængende blå-grøn oplevelse i bylandskabet.

Hovedfokus har været at sikre kontinuiteten af det storslåede fjordlandskab i det indrammede parklandskab og på den vis etablere en logisk og tilgængelig forbindelse mellem vand og land. Fjordparken består udover friluftsbadet af et nybyggeri i en let trækonstruktion, der huser flere foreningshuse og fællesfaciliteter samt en cafe – alle holder de til mellem kystlinje og bassiner. Samtidig er hele det omkringliggende område aktiveret, så det understøtter såvel naturkvaliteter som rekreativitet og leg.

Området er inddelt i flere delområder med hver deres særegne karakter. Tangen mod nord med foreningsliv og den rå natur langs Fjorden. Stranden omkring friluftsbadet med vand, sand og badeaktivitet. Skoven og Vådområdet mod vest og syd, med tæt beplantning, der lukker sig om sig selv, og står i kontrast til de åbne arealer i Kilen og Fladen mod øst.

Sammenhæng mellem ude og inde, form og indhold
Formmæssigt er fokuseret på et råt naturpræg, der bygger videre på den eksisterende naturs mangfoldige kvaliteter, mens tematikken for Vestre Fjordpark er vandaktivitet. Alt, hvad der tilføres området, relaterer sig til dette. Målet med den landskabelige bearbejdning var at sikre robuste og let tilgængelige rammer for de mange udfoldelsesmuligheder. Med omdannelsen er antallet af brugere og besøgende steget betydeligt, hvilket er medtænkt i disponeringen af området, så flere forskellige aktiviteter kan foregå samtidig.

Langs hele fjorden er der sikret let offentlig adgang, hvilket gør det muligt at passere i eget tempo eller aktivt vælge at gøre ophold og indgå i stedets aktiviteter.

Projektet er udarbejdet på baggrund af konkurrenceforslag fra LIW Planning og Force4 Architects: Working With Nature. Brugerinddragelse var en stor del af opgaven i den indledende faser.

Bygherre
Aalborg Kommune
I samarbejde med
ADEPT, Orbicon, NIRAS og Rekommanderet
Ydelser
Brugerinddragelse, skitsering, projektforslag og hovedprojektering, projektopfølgning
Areal
2.000 m² bygninger + 23ha park
Designteam
Tina Harrington, Torben Møbjerg, Jacob Fischer, Sisi Turid Hoppe
Vestre Fjordpark - LimfjordsdrømmeVestre Fjordpark - LimfjordsdrømmeVestre Fjordpark - Limfjordsdrømme