Lørenskog Stationsområde i Norge

strategisk udvikling

Stedsforankret identitet
Lørenskog er en del af Oslos polycentriske byregion og indgår som sådan i dynamikker og agendaer, der ikke finder afsæt i lokalsamfundet. Gennem en landskabelig strukturering af byen vil udviklingen få en stedsforankret identitet, der trækker historiske tråde til byens oprindelse. Samtidig vil landskabet med sine forskelligartede lokale karakterer og kvaliteter skabe et attraktivt udgangspunkt for opførelse af ny bebyggelse og byens liv.

"Knudepunktet" udgør bydelens hjerte. Her, hvor alle funktioner, landskabstypologier og mennesker mødes er der potentiale for et dynamisk bymiljø. Området planlægges med en stor grad af urbanitet gennem både stor funktionsblanding, høj bebyggelsestæthed og sammenfletning af forbindelser, der leder i alle retninger.

Landskabet som identitetsbærende lag
Samtidig insisteres på landskabet og naturen som det primære og identitetsgivende lag med udgangspunkt i stedets eksisterende landskabstypologier. Herigennem gives bæredygtige og autentiske forudsætninger for, at natur og vand i synergi med urban tæthed, infrastruktur og mennesker kan udvikle en unik ny bydel med stor sammenhængskraft.

Autencitet
Vi mener, at de bedste landskabsløsninger kommer af at tage udgangspunkt i og bruge de iboende forudsætninger og kvaliteter et sted har. Vi foreslår derfor ikke et overordnet greb for hele området, men tager udgangspunkt i områdets tre eksisterende landskabstypologier: bjergsiden, bakkedalen og den urbane struktur. I de enkelte typologier behandler vi bebyggelse, beplantning, regnvand og vand, terræn, materialer og sammenhænge. Derigennem får vi lokale, unikke landskabsrum, med naturlige forudsætninger for udvikling. Det giver mulighed for løsninger med en rig og mangfoldig bosættelse, i en menneskelig og ikke mindst i en sanselig skala.

Bygherre
Lørenskog Kommune
Sted
Lørenskog, Oslo
Ydelser
Parallelopdrag 2018
I samarbejde med
Holscher Nordberg Architecture & Planning, Via Trafik og Lørenskog Kommune
Status
Forslag afleveret og præsenteret for politikere, borgere og kommunen i 2018. Videreudvikling pågår.
Designteam
Morten Weeke Borup, Ida Bergström
Lørenskog Stationsområde i NorgeLørenskog Stationsområde i NorgeLørenskog Stationsområde i NorgeLørenskog Stationsområde i NorgeLørenskog Stationsområde i NorgeLørenskog Stationsområde i Norge