Lufthavnsparken

et åbent landskab

Lufthavnsparken er en parkbebyggelse fra begyndelsen af 50’erne, beliggende i Kastrup på Amager. De enkelte boligblokke ligger som stråler ud fra den centrale, ovale græsflade. Beplantningen er karakteriseret af store træer, skovfyr og robinie, samt tætte busketter, der adskiller ankomst- og parkeringsområder fra de grønne, rekreative områder mellem blokkene. Som overstandere i buskettere står mindre, blomstrende træer og buske. Ankomst- og parkeringsarealet langs blokkene ligger forsænket i forhold til de omliggende grønne områder og er afgrænset af støttemure mod haverummene.

Renoveringen af bebyggelsen omfatter en gennemgribende fornyelse af udearealerne: samtlige belægninger, trapper, støttemure, cykelparkering, skiltning samt beplantning gentænkes. Den eksisterende beplantning forstærkes med indplantning af flere nye fyr- og robinietræer. Derudover plantes adskillige nye mindre, blomstrende træer og større buske, som f.eks. bærmispel, syren og prydæble. Disse fordeles i grupper i græsset mellem blokkene som en slags møblering af rummene, der skaber muligheder for ophold. Der plantes nye bunddækkende buske på skråningerne mod parkeringsarealet, som udvides med etablering af ramper til nye handicapvenlige adgangsstier.

Bygherre
DSI afd. Lufthavnsparken
Sted
Kastrup, Tårnby Kommune
Udført
2011-12
Designteam
Torben Møbjerg
LufthavnsparkenLufthavnsparkenLufthavnsparkenLufthavnsparken