Maribo Klostersø

aktivering af bevaringsværdigt kulturmiljø omkring Domkirke og søbred

Stedets altoverskyggende kvalitet er dets lukrative beliggenhed på kanten mellem by og sø. Søen, der strækker sig så langt øjet rækker og indbyder til både roligt ophold og aktivitet ved og på vandet, og hvis herlighedsværdi tiltrækker folk i alle aldre, fra nær og fjern.

Naturpark Maribosøernes rige og varierede landskab byder på sanselige oplevelser året rundt. I disse skønne naturomgivelser ligger Maribo Domkirke og Klosterruiner som et fascinerende vidnesbyrd om stedets helt særlige kulturhistoriske betydning. Her blev Danmarks 1. dobbeltkloster opført - et Birgittinerkloster, der skulle rumme både nonner og munke. Her byggedes klosterkirken, der senere skulle blive det stemningsmættede bygningsværk, der er Maribo Domkirke i dag. Her grundlagdes udviklingen for Maribo by, og her tilbragte en af Danmarkshistoriens mest sagnomspundne figurer, den listige kongedatter Leonora Christine, sine sidste dage.

For at aktivere og aktualisere kulturmiljøet og understøtte stedets potentiale, så det får en stærk identitet, der indskriver sig i fortællingen om Maribo, må stedets eksisterende kvaliteter styrkes. Den nære forbindelse mellem by og sølandskab skal tydeliggøres, og sammenhængen internt i projektområdet såvel det kulturhistoriske som det rekreative lag skal italesættes.

Visionen for den landskabelige behandling af området er at bygge bro mellem fortidens fortællinger og nutidens byrum. Mellem kulturarv og landskab. Med henblik på at styrke områdets identitet og sammenhængskraft bearbejdes stedet til et samlet smukt og veltilrettelagt område til glæde for både beboere og gæster. Med den nye opdaterede udformning skaber stedet en fantastisk kulisse for både natur- og kulturoplevelser og bidrager stemningsfuldt til byens hverdagsliv, og den samlede oplevelse af Maribo som et attraktivt sted at bo og besøge.

Bygherre
Guldborgsund Kommune
Sted
Lolland
I samarbejde med
ETN Arkitekter
Konkurrenceforslag
2016
Designteam
Jacob Fischer, Signe Lund, Ida Bergström
Maribo KlostersøMaribo KlostersøMaribo KlostersøMaribo Klostersø