Mellemrummet i Hundested

mellem by og havn

1. Præmie

Mellemrummet er et nyt behandlet landskabsrum i Hundested beliggende mellem byen og havnen. Navnet Mellemrummet har en dobbelt betydning: Det betegner bogstaveligt et areal, der er et fysisk mellemrum mellem Hundested by og Hundested havn. Men der udover er arealet tiltænkt forskellige typer anvendelse og adspredelse, som kan være en pause, oplevelse eller inspiration i hverdagen for brugerne – et mentalt mellemrum.

Med projektet har det været intentionen at skabe kontakt mellem by og havn – gennem Mellemrummet, og give byen vandet tilbage, ikke som fysisk vand ind i byen, men ved at gøre det store hav synligt fra et højdepunkt”. Yderligere var det hensigten, at gøre Mellemrummet til et landskabsrum, der er robust over for daglig brug og fremtidens forandringer.

Grundstrukturen på arealet er de bølgeformede jordvolde. Ideen var at modellere fladen til en struktur af langstrakte volde og lavninger som en stilisering af sandbundens mønstre. Den dynamiske struktur skulle ifølge forslaget dække det meste af arealet - højest og tættest i nord og aftagende mod syd, hvor voldene gradvist skulle blive mindre og glide over i den eksisterende strandeng. Grundstrukturen indeholder desuden stier på tværs af voldene. Stierne har forbindelse til byen. Derudover indeholder den enkelte faciliteter som petanquebane og cirkusplads.

Udvalgt til realisering og tildelt fondsmidler fra Realdania.

Bygherre
Hundested Kommune
Udført
2005
Designteam
Jacob Fischer
Mellemrummet i HundestedMellemrummet i HundestedMellemrummet i HundestedMellemrummet i Hundested